Kom op tegen Kanker trekt aan alarmbel na verontrustend rapport KCE: kwaliteitsvolle borstkankerzorg in België in het gedrang

Behandel patiënten alleen nog in erkende borstklinieken

EMBARGO TOT 16 maart

Brussel, 16 maart 2023 – Kom op tegen Kanker reageert verontrust op de onderzoeksresultaten over de borstkankerzorg in België, die het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) vandaag bekendmaakte. Al in 2019 trok Kom op tegen Kanker aan de alarmbel over de behandeling van borstkanker, nadat de ngo vastgesteld had dat zeven organisaties zich onterecht borstkliniek noemden op hun website. Het onderzoek van het KCE bevestigt nu het belang van transparante communicatie en maakt duidelijk dat patiënten alleen in erkende borstklinieken mogen worden behandeld. ‘Kwaliteitsvolle zorg is een basisrecht. De overheid moet ingrijpen.’ 

Borstkanker is de meestvoorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Het verdict valt in België jaarlijks bijna 10.500 keer. De prognose is gunstig met een relatieve vijfjaarsoverleving van meer dan 90 %, wat betekent dat van alle vrouwen die borstkanker krijgen, er na vijf jaar nog 9 op de 10 leven. In 2007 richtte de overheid de zogeheten borstklinieken op om de zorg voor borstkankerpatiënten te centraliseren en te verbeteren. Doordat die centra jaarlijks een minimumaantal nieuwe patiënten moeten behandelen, bouwen ze voldoende kennis en ervaring op om borstkankerpatiënten de best mogelijke zorg te kunnen geven. ​ 

Op vraag van Kom op tegen Kanker en Borstkanker Vlaanderen voerde het KCE een onderzoek uit bij 50.000 vrouwen over de kwaliteit van de borstkankerzorg in België. Daaruit blijkt nu dat in 2018 één op de vijf borstkankerpatiënten behandeld werd buiten de erkende borstklinieken. Die patiënten hebben een aanzienlijk hogere kans om aan borstkanker te overlijden in vergelijking met patiënten die wel in een borstkliniek worden behandeld. Daarnaast stelde het KCE vast dat een op de drie borstklinieken minder borstkankers behandelt dan wat wettelijk vastgelegd is om erkend te zijn. ​ ​ 

Kom op tegen Kanker vindt de vaststellingen zorgwekkend en roept de overheid op om dringend haar verantwoordelijkheid te nemen. Concreet vraagt de organisatie om volgende maatregelen. 

  • Gebruik duidelijke terminologie en zorg voor een toegankelijke lijst van ziekenhuizen die erkend zijn als borstkliniek. Communiceer transparant zodat patiënten weten waar ze terechtkunnen voor de beste behandeling. 
  • Controleer regelmatig of de borstklinieken aan de erkenningscriteria voldoen. 
  • Kijk erop toe dat nieuwe borstkankerpatiënten worden doorverwezen naar erkende borstklinieken. Het borst-MOC (multidisciplinair oncologisch consult) en een chirurgische ingreep mogen enkel daar gebeuren. ​ 
  • Maak werk van de registratie van alle kwaliteitsindicatoren voor de borstkankerzorg, zodat er volledige informatie is over behandelingskwaliteit, levenskwaliteit, geestelijke gezondheidszorg en patiënttevredenheid. 

‘Overheid moet verantwoordelijkheid nemen. Zorg dat behandeling alleen in erkend ziekenhuis mogelijk is.’ 

‘Eén op de vijf vrouwen met borstkanker wordt niet in een erkende borstkliniek behandeld. Zij hebben 30 % meer kans om te overlijden aan de ziekte dan wanneer ze wel in een erkend ziekenhuis zouden worden behandeld,’ zegt Ward Rommel, verantwoordelijke Zorg & Behandeling van Kom op tegen Kanker. ‘Die feiten zijn bijzonder verontrustend. Het is aan de overheid om in te grijpen en erop toe te zien dat elke borstkankerpatiënt de beste zorg krijgt. Dat start bij het geven van heldere en eenduidige informatie, maar gaat ook over het controleren of de borstklinieken wel aan de erkenningscriteria voldoen. Bovendien zouden patiënten die de diagnose krijgen, altijd moeten worden doorverwezen naar erkende borstklinieken.’ 

Achtergrond 

Persbericht onderzoek borstkankerzorg KCE

PDF - 275 Kb

Persbericht Kom op tegen Kanker uit 2019: zeven ziekenhuizen noemen zich onterecht borstkliniek.


Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Karen Vandenplas

Pers- en communicatiemanager, Kom op tegen Kanker

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker is een niet-gouvernementele organisatie die opkomt voor het recht van patiënten op de beste behandeling en zorg, en het recht van mensen op een gezonde leefomgeving. Ze doet dat door zorgprojecten op te zetten of financieel te ondersteunen, steun aan wetenschappelijk onderzoek, beleidsbeïnvloeding en informatie en preventie. Het geld om deze activiteiten op te zetten en te ondersteunen, komt van giften, acties en legaten.

Neem contact op met