Skip to Content

Zeven ziekenhuizen noemen zich borstkliniek zonder wettelijke erkenning

Kom op tegen Kanker roept de overheid op om in te grijpen: patiënten hebben recht op correcte informatie

Brussel, 15 maart 2019 - Zeven Vlaamse ziekenhuizen stellen zich op hun website voor als borstkliniek, hoewel ze daar wettelijk niet voor erkend zijn. Dat meldt Kom op tegen Kanker in het jaarverslag van de Kankerlijn, dat vandaag verschijnt. De organisatie trekt aan de alarmbel: ‘Elke patiënt heeft het recht om te weten welk ziekenhuis hij best kiest voor zijn behandeling. De Vlaamse overheid moet dringend werk maken van een website die deze informatie op een overzichtelijke en begrijpelijke manier aanbiedt. Ze moet er ook op toezien dat de ziekenhuizen de patiënten correct informeren over de expertises waarvoor ze erkend zijn.’ ​

Elk jaar krijgen 6.366 mensen in Vlaanderen te horen dat ze borstkanker hebben. In 2007 richtte de overheid expertisecentra op voor de behandeling en opvolging van borstkanker, de zogenaamde borstklinieken. Ze garanderen dat patiënten een kwaliteitsvolle behandeling krijgen. Alle expertise noodzakelijk voor de diagnose, behandeling en opvolging van borstkanker zijn er aanwezig (artsen, verpleegkundigen, psychologen en kinesisten). De borstklinieken moeten ook een minimum aantal patiënten behandelen. Elk teamlid kan zo voldoende ervaring opbouwen en behouden. Onderzoek van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) stelt dat de overleving hoger is in centra die meer patiënten behandelen. Vlaanderen telt intussen 33 erkende borstklinieken.

Overheid informeert onvoldoende

Wanneer er borstklinieken of andere expertisecentra worden opgericht, moeten patiënten makkelijk kunnen terugvinden welke ziekenhuizen een erkenning hebben. De Vlaamse overheid biedt op haar website informatie aan, maar die is te ingewikkeld voor patiënten. De website bevat onoverzichtelijke tabellen vol met afkortingen en met een onvolledige legende. Een duidelijke uitleg over welke ziekenhuizen voor welke aandoening erkend zijn, ontbreekt. ​

Zeven ziekenhuizen noemen zich onjuist borstkliniek

Zeven Vlaamse ziekenhuizen stellen zich op hun website voor als borstkliniek, maar zijn daar niet voor erkend. Het gaat om het Heilig Hart Tienen, het AZ Oudenaarde, het AZ Lokeren, het AZ West Veurne, het AZ Heilige Familie Rumst, het AZ Glorieux Ronse en Sint-Andries Tielt. De ziekenhuizen verwijzen naar een momenteel geldend moratorium, of de bevriezing van de erkenning. Ook geven ze aan nauw samen te werken met een erkende borstkliniek. Dat mag geen reden zijn om foute of misleidende informatie te verspreiden.

Ward Rommel, verantwoordelijke Zorg & Behandeling van Kom op tegen Kanker: ‘Iemand die de diagnose kanker krijgt, heeft recht op correcte en duidelijke informatie. Zo kan hij écht kiezen in welk ziekenhuis hij verzorgd wil worden. Het kan niet door de beugel dat ziekenhuizen onjuiste informatie verspreiden of een verwarrende term als borstcentrum gebruiken. Die misleiden de patiënt. We vragen de overheid om hier strikt op te controleren en roepen haar op om zelf transparant te communiceren over de expertisecentra. Ze moet ook de kwaliteit van de borstkankerbehandeling in de borstklinieken blijven meten.’ ​

De Kankerlijn in 2018

Het blijft voor patiënten nog te vaak onduidelijk welke ziekenhuizen voldoende expertise hebben om hen te behandelen. Het is slechts een van de vragen die geregeld aan de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker wordt gesteld. In 2018 werd de Kankerlijn meer dan 3000 keer gecontacteerd. Voor het eerst kwamen er meer oproepen binnen via de online kanalen dan via de telefoon. De bestaande kanalen werden uitgebreid met een chat. Wanneer de diagnose wordt meegedeeld, gaat het in 36 % van de gevallen over borstkanker. 43 % van de oproepers is (ex-)kankerpatiënt. Van de patiënten nemen 3 keer meer vrouwen dan mannen contact op. Dat is opvallend aangezien meer mannen dan vrouwen kanker krijgen.

Lees het volledige artikel over de borstklinieken in het jaarverslag van de Kankerlijn op https://www.komoptegenkanker.be/wat-we-doen/zorg/de-kankerlijn.


Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Karen Vandenplas Pers- en communicatiemanager, Kom op tegen Kanker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker is een niet-gouvernementele organisatie die opkomt voor het recht van patiënten op de beste behandeling en zorg, en het recht van mensen op een gezonde leefomgeving. Ze doet dat door zorgprojecten op te zetten of financieel te ondersteunen, steun aan wetenschappelijk onderzoek, beleidsbeïnvloeding en informatie en preventie. Het geld om deze activiteiten op te zetten en te ondersteunen, komt van giften, acties en legaten.

Kom op tegen Kanker
Koningsstraat 217, Brussel, 1210 BE