Skip to Content
EMBARGO TOT 20U: Kom op tegen Kanker maakt beleid warm voor strijd tegen kanker in de volgende vijf jaar

EMBARGO TOT 20U: Kom op tegen Kanker maakt beleid warm voor strijd tegen kanker in de volgende vijf jaar

Minister Vandenbroucke kondigt alvast investering in zorg op maat voor jongeren met kanker (AYA’s) aan

Dit persbericht staat onder embargo tot 20u.

Brussel, 19 september 2022 - Kom op tegen Kanker stelt vandaag zijn toekomstplan 2022-2026 voor aan beleidsmakers en bedrijfsleiders. De strategische doelstellingen in dat plan bieden een antwoord op de grote uitdagingen waar de strijd tegen kanker in de komende jaren voor staat. Tal van toppolitici, waaronder eurocommissaris Stella Kyriakides en vicepremier Frank Vandenbroucke en bedrijfsleiders zakken af naar Vilvoorde om te ontdekken hoe zij de strijd tegen kanker mee kunnen steunen. Vicepremier en minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke geeft alvast aan budget vrij te maken voor zorgteams voor AYA’s (16 tot 35-jarigen met kanker).

Kom op tegen Kanker is de voortrekker in de strijd tegen kanker en wil dat ook blijven. Daarom stelt de organisatie elke vijf jaar een toekomstplan (of vijfjarenplan) op met concrete doelstellingen. Voor het toekomstplan 2022 - 2026 ging Kom op tegen Kanker uitgebreid praten met verschillende experts en betrokkenen. In het voorjaar werd het plan al voorgesteld aan het brede publiek, vandaag brengt de organisatie beleidsmakers en bedrijfsleiders samen.

Zorgteams voor jongeren met kanker

AYA-zorg, de zorg voor jongeren van 16 tot 35 jaar met kanker, is een belangrijk onderdeel van de avond. Kom op tegen Kanker zette hier het afgelopen jaar al sterk op in met beleidswerk. Zo bezocht eurocommissaris Stella Kyriakides in juli het AYACare@Gent-proefproject in UZ Gent, op uitnodiging van Kom op tegen Kanker. Vicepremier en minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke ontving in juli dan weer een delegatie AYA’s op zijn kabinet voor een gesprek. Tijdens het bezoek deelden de AYA’s hun ervaringen over wat het betekent om als jonge persoon met kanker geconfronteerd te worden. Ze hebben specifieke psychosociale noden, omdat ze zich in een andere levensfase bevinden dan oudere kankerpatiënten.

Kom op tegen Kanker is daarom erg verheugd dat Vicepremier en minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke vanavond aankondigt dat hij werk zal maken van zorgteams voor AYA’s (jongeren van 16 tot 35 jaar met kanker). Zo’n zorgteam bestaat uit een coach, een sociaal assistent en een psycholoog. Zo krijgen AYA’s de beste zorg op maat.

Marc Michils, algemeen directeur Kom op tegen Kanker: ‘Jongeren die geconfronteerd worden met kanker, voelen zich vaak alleen. Ze zitten in een andere levensfase dan oudere kankerpatiënten en worden daardoor met andere problemen en onzekerheden geconfronteerd. Daarom pleiten we er bij Kom op tegen Kanker al lang voor om hen zorg op maat te bieden. We zijn dan ook erg blij dat minister Vandenbroucke werk wil maken van de zorgteams voor AYA’s. Een sterk voorbeeld van hoe we samen met het beleid mooie dingen kunnen realiseren voor kankerpatiënten.’
Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: ‘Deze zomer had ik een erg inspirerend gesprek met een aantal AYA’s. Ze vertelden me over de specifieke moeilijkheden waar ze als jonge mensen met kanker mee geconfronteerd worden: Hoe combineer je bijvoorbeeld je studie of je werk met een behandeling? Wat met je vruchtbaarheid na een behandeling? Wat doet een behandeling met je seksualiteit? Op initiatief van de AYA’s gaan we werk maken van verschillende zorgteams in 6 ziekenhuizen. We gaan er alles aan doen om de zorgteams tegen het najaar van 2023 concrete ondersteuning te laten bieden aan jongeren met kanker.’

De komende weken gaat de minister op zoek naar budget voor de zorgteams, die hij samen met Kom op tegen Kanker wil uitbouwen tegen de tweede helft van 2023.

Verder zullen ook Europees commissaris voor Volksgezondheid en Voedselveiligheid Stella Kyriakides en Tim Van Hoorenbeke van de AYA-Movement vanavond spreken.

Verschillen ten opzichte van het vorige toekomstplan

De volgende zes thema’s zijn belangrijker geworden in vergelijking met het vorige plan:

  1. Kom op tegen Kanker zet sterker in op een gezonde levensstijl en een gezond leefmilieu, omdat daar nog veel vooruitgang te boeken is. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. De organisatie wilt daarbij vooral aanvullend zijn op wat al door andere organisaties en instanties gedaan wordt op het vlak van preventie. Tabak blijft daarbij een belangrijk strijdpunt, maar de strijd wordt verruimd naar overgewicht, alcohol, hormoonverstorende stoffen, fijn stof en asbest. 
  2. Kom op tegen Kanker wil er zijn voor iedereen, maar stelt vast dat het moeilijk is om de meest kwetsbaren te bereiken. Door hen meer aan te spreken en bij te staan, willen de organisatie de komende vijf jaar de groeiende gezondheidsongelijkheden aanpakken. Het beleids-, studie- en projectwerk van Kom op tegen Kanker wil tegen 2026 structurele verbeteringen voor mensen in kwetsbare situaties realiseren. 
  3. Steeds meer mensen leven met de gevolgen van kanker. In Vlaanderen zijn dat er al ruim een kwart miljoen. Wie kanker overleeft, heeft vaak specifieke vragen en noden, die zowel binnen de zorg als in het dagelijkse leven opgelost moeten worden. Kom op tegen Kanker zal zich de komende jaren inzetten om het leven na kanker te verbeteren.  
  4. Bij alles wat Kom op tegen Kanker doet, staat de impact voor de kankerpatiënt centraal. Zo eist de organisatie dat onderzoek verder gaat dan louter een wetenschappelijke publicatie en leidt tot effectieve verbeteringen in de zorg en behandeling. De zorgprojecten die Kom op tegen Kanker financiert moeten op termijn verbeterde zorg brengen voor álle kankerpatiënten die er nood aan hebben.  
  5. Kom op tegen Kanker is er in de eerste plaats voor kankerpatiënten maar de verbeteringen en impact die de organisatie realiseert, komt ook mensen met andere chronische aandoeningen ten goede. Wat Kom op tegen Kanker voor kankerpatiënten doet is een hefboom voor algemene verbeteringen in de zorg en het voorkomen van ziektes.  
  6. Ook de volgende vijf jaar wilt Kom op tegen Kanker iedereen die samen op pad wil gaan actief betrekken bij het beleid en de werking. ​

Daarnaast blijft Kom op tegen Kanker sterk investeren in onderzoek, de weg naar meer overlevingskansen.


Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Karen Vandenplas Pers- en communicatiemanager, Kom op tegen Kanker
Over Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker is een niet-gouvernementele organisatie die opkomt voor het recht van patiënten op de beste behandeling en zorg, en het recht van mensen op een gezonde leefomgeving. Ze doet dat door zorgprojecten op te zetten of financieel te ondersteunen, steun aan wetenschappelijk onderzoek, beleidsbeïnvloeding en informatie en preventie. Het geld om deze activiteiten op te zetten en te ondersteunen, komt van giften, acties en legaten.

Kom op tegen Kanker
Koningsstraat 217, Brussel, 1210 BE