Skip to Content
Eurocommissaris Stella Kyriakides bezoekt innoverend zorgproject voor jongeren met kanker van UZ Gent en Kom op tegen Kanker

Eurocommissaris Stella Kyriakides bezoekt innoverend zorgproject voor jongeren met kanker van UZ Gent en Kom op tegen Kanker

‘Jongeren met kanker hebben recht op specifieke zorg op maat’

Gent, 12 juli 2022 – Vandaag bezocht eurocommissaris voor Volksgezondheid Stella Kyriakides op uitnodiging van Kom op tegen Kanker en het UZ Gent AYACare@Gent, een zorgproject voor jongeren met kanker in de regio van Gent. Met dat project bieden het UZ Gent en de drie overige Gentse ziekenhuizen als eerste in België leeftijdsspecifieke zorg voor jonge mensen met kanker. Het innoverende zorgproject is mogelijk dankzij de financiële steun van Kom op tegen Kanker. Aangezien het project inspiratie kan bieden voor de organisatie van leeftijdsspecifieke zorg op Europees niveau, bracht de eurocommissaris het project vandaag een bezoek. ​

Kom op tegen Kanker pleit al lang voor zorg op maat voor 16 tot 35-jarigen (AYA’s) met kanker. Jongeren die de diagnose kanker krijgen worden vaak met specifieke medische en psychosociale problemen geconfronteerd die een andere aanpak en zorg vragen dan bij de overgrote meerderheid van kankerpatiënten. Daarom ontwikkelde Kom op tegen Kanker samen met zorgverleners en AYA’s een blauwdruk voor AYA-zorg op maat. Deze leeftijdsspecifieke zorg wordt nu in Gent omgezet in de praktijk.

AYACare@Gent

Het AYACare@Gent-project wil garanderen dat alle AYA’s die in een Gents ziekenhuis (UZ Gent, Maria Middelares, AZ Sint-Lucas Gent, AZ Jan Palfijn Gent) behandeld worden, medische en psychosociale zorg op maat krijgen. En dat vanaf de diagnose tot tijdens de follow-up. Daarvoor werden een aantal tools en sleutelacties uitgewerkt zoals:

  • Een AYA Kompas dat zorgverleners helpt om de leeftijdsspecifieke noden van AYA’s te bespreken en op te volgen
  • Een interdisciplinaire bespreking van complexe patiëntendossiers door een AYA-referentieteam met gespecialiseerde zorgverleners
  • Een systematische aanpak rond vruchtbaarheidsbewaring voordat de behandeling start
  • Lotgenotencontact
  • Een nazorgpas die AYA’s krijgen na hun behandeling

Financiering van Kom op tegen Kanker

Het project is mogelijk dankzij de financiering van Kom op tegen Kanker. De resultaten worden bij afloop van het project (eind dit jaar) ter beschikking gesteld aan alle ziekenhuizen die werk willen maken van leeftijdsspecifieke zorg voor jongeren met kanker.

Marc Michils, algemeen directeur Kom op tegen Kanker:Kom op tegen Kanker heeft een traditie om innoverende initiatieven in de kankerzorg financieel te steunen die een meerwaarde bieden voor de hele sector. AYAcare@Gent is zo’n project. Jongeren hebben het recht op specifieke zorg, op maat van hun noden, waar ze ook behandeld worden. Daarom roepen we minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke op om leeftijdsspecifieke zorg beschikbaar te maken voor alle AYA’s in België.’

Bezoek van eurocommissaris Stella Kyriakides

Ook op Europees niveau is er meer aandacht nodig voor de specifieke problematiek van jongeren met kanker. Daarom nodigden Kom op tegen Kanker en het UZ Gent Stella Kyriakides, de eurocommissaris voor volksgezondheid uit voor een bezoek aan het AYACare @Gent-project van het UZ Gent.

Tijdens het bezoek deelden een aantal AYA’s hun ervaringen over wat het betekent om als jonge persoon met kanker te worden geconfronteerd in een informeel gesprek met de eurocommissaris. Internationaal zijn onderzoekers en zorgverleners ondertussen overeengekomen dat er meer gespecialiseerde zorg voor jongeren met kanker nodig is, gezien hun specifieke medische en psychosociale noden. Tot op vandaag is voor deze doelgroep (die in België 2 % van alle kankerpatiënten uitmaakt), veel te weinig aandacht in de oncologische zorg, zowel in België als in andere Europese landen. Kom op tegen Kanker vraagt aan eurocommissaris Kyriakides om voldoende aandacht aan deze doelgroep in haar beleid te besteden en de innoverende initiatieven die in verschillende landen zich ontwikkelen, zoals het AYACare@Gent-project in België, op Europees niveau mee te ondersteunen.


Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Inez Van Broekhoven Communicatiemedewerker, Kom op tegen Kanker
Over Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker is een niet-gouvernementele organisatie die opkomt voor het recht van patiënten op de beste behandeling en zorg, en het recht van mensen op een gezonde leefomgeving. Ze doet dat door zorgprojecten op te zetten of financieel te ondersteunen, steun aan wetenschappelijk onderzoek, beleidsbeïnvloeding en informatie en preventie. Het geld om deze activiteiten op te zetten en te ondersteunen, komt van giften, acties en legaten.

Kom op tegen Kanker
Koningsstraat 217, Brussel, 1210 BE