Maak gedeeltelijke werkhervatting na kanker ook mogelijk voor ambtenaren van lokale overheden

Kom op tegen Kanker en VVSG pleiten samen voor rechtzetting situatie

Brussel, 26 februari 2020 - Ambtenaren in lokale besturen die na een kankerbehandeling weer aan de slag willen, krijgen vaak niet de kans om dat deeltijds te doen. Een strenge interpretatie van de regelgeving maakt het voor hen onmogelijk zodra hun ziektedagen zijn opgebruikt. Dat meldt Kom op tegen Kanker in het jaarverslag van de Kankerlijn, dat vandaag verschijnt. Kom op tegen Kanker en de VVSG pleiten bij de Vlaamse overheid voor een rechtzetting van de situatie: ‘Pas de regelgeving zo toe dat vastbenoemde medewerkers van gemeenten, OCMW’s en provincies na ziekte hun werk gedeeltelijk kunnen hervatten.'

Te enge interpretatie regelgeving ​ 

Terug aan de slag gaan na een kankerbehandeling is voor veel ex-patiënten belangrijk. Door vermoeidheid en andere neveneffecten van de behandeling is meteen weer voltijds beginnen werken niet altijd mogelijk. Het systeem van gedeeltelijke werkhervatting biedt hier voor werknemers in de privésector en contractuelen bij lokale besturen soelaas. Bij vastbenoemde personeelsleden van gemeenten, OCMW’s en provincies ligt het echter moeilijker. ​ 

Zo nam een dame die al jaren vastbenoemd in dienst is bij een Vlaamse gemeente contact op met de Kankerlijn. Na een langdurige kankerbehandeling wil ze weer aan het werk, maar Kom op tegen Kanker stelt vast dat het reglement van de gemeente in kwestie niet toelaat om dat deeltijds te doen. ​ 

Gedeeltelijke werkhervatting bij lokale besturen is mogelijk als de werknemer nog over ziektedagen beschikt. Of deeltijds werken na ziekte ook een optie is als de ziektedagen op zijn (zoals bij deze vrouw het geval is), dat beslist iedere lokale overheid voor zich. Al laat de Vlaamse overheid de lokale overheden daar weinig keuze. De Vlaamse overheid interpreteert de regelgeving immers zo dat vervangingsinkomen bij ziekte en salaris uit arbeid niet gecombineerd kunnen worden. Wil een lokaal bestuur zijn personeelslid het werk gedeeltelijk laten hervatten wanneer de ziektedagen zijn opgebruikt, dan moet het dat personeelslid 100 % loon uitbetalen. Door deze hoge financiële kost is gedeeltelijke werkhervatting bij de meeste lokale overheden geen optie. Laat de overheid het toch toe, dan gaat het meestal om een te korte periode van bijv. drie maanden. ​ 

In de praktijk: gedwongen medisch pensioen 

De getuigenissen tonen nog een ander belangrijk neveneffect aan van de huidige regels bij lokale besturen. Verschillende ambtenaren die na kanker het werk willen hervatten, worden bij gebrek aan realistische mogelijkheden voor deeltijdse werkhervatting namelijk richting vervroegd pensioen om medische redenen geduwd. 

Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker:

‘Deze gevallen zijn schrijnend. Het betreft stuk voor stuk mensen die na een zware medische behandeling gemotiveerd zijn om hun werk te hervatten, maar hierin worden tegengewerkt door de regelgeving en de interpretatie ervan. In die mate zelfs dat er voor sommigen van hen geen plaats meer blijkt te zijn, waarna ze vervroegd op pensioen gestuurd worden.’ 

Kom op tegen Kanker en VVSG: ‘Laat deeltijdse werkhervatting bij ambtenaren toe’ 

Kom op tegen Kanker en de VVSG vinden het onaanvaardbaar dat contractuelen van de lokale overheden en werknemers in de privésector wel deeltijds kunnen herstarten na een lange ziekteperiode, terwijl dat voor ambtenaren van lokale overheden door de Vlaamse regelgeving moeilijk wordt gemaakt. 

Wim Dries, voorzitter van de VVSG: 

‘Ook statutair personeel van lokale besturen zou na kanker deeltijds het werk moeten kunnen hervatten zonder dat het lokale bestuur er financieel voor wordt afgestraft. De VVSG en Kom op tegen Kanker roepen Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers samen op om verandering in de situatie te brengen en te voorzien in realistische mogelijkheden om deeltijds te werken na ziekte.’ 

Dat houdt in dat: 

  • de werkhervatting is aangepast aan de behoeften van de individuele ambtenaar, zowel qua lengte (niet beperkt in de tijd tot bijv. drie maanden zoals dat nu vaak het geval is) als qua tewerkstellingspercentage (ook aan minder dan 50 % waar nodig). Lokale besturen vragen hierbij maatwerk om individuele oplossingen op maat aan te kunnen bieden. 
  • het mogelijk moet zijn om het wachtgeld, dat men als vervangingsinkomen ontvangt wanneer men in het stelsel van disponibiliteit zit (= ziektedagenkrediet opgebruikt), te combineren met een inkomen uit arbeid bij gedeeltelijke werkhervatting. 
  • lokale besturen niet financieel worden afgestraft wanneer ze een personeelslid gedeeltelijk het werk laten hervatten. 
  • deze regels gelden voor alle Vlaamse lokale besturen zodat alle daar tewerkgestelde ambtenaren de steun krijgen die ze verdienen bij werkhervatting na kanker. 

De Kankerlijn van Kom op tegen Kanker in 2019 

Het gebrek aan mogelijkheden voor gedeeltelijke werkhervatting voor het personeel van lokale besturen is slechts een van de problemen die in 2019 aan de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker werden gemeld. De vraag- en meldingslijn van de organisatie werd vorig jaar in totaal 2683 gecontacteerd. Het grootste deel van de contactnames (40 %) gebeurde via het webformulier, gevolgd door de telefoon (37 %), e-mail (14 %), Facebook (6 %) en chat (3 %). Wanneer de diagnose wordt meegedeeld, gaat het in 30 % van de gevallen over borstkanker. Een op de twee oproepers is (ex-)kankerpatiënt. ​ 

Lees het volledige artikel over de gedeeltelijke werkhervatting voor het personeel van lokale besturen. ​ 

Meer cijfers en thema’s van de Kankerlijn in 2019 zijn hier te vinden. ​ 


Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor meer informatie of een getuigenis kunt u contact opnemen met

Karen Vandenplas

Pers- en communicatiemanager, Kom op tegen Kanker

Nathalie Debast

Verantwoordelijke Perszaken, VVSG

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker is een niet-gouvernementele organisatie die opkomt voor het recht van patiënten op de beste behandeling en zorg, en het recht van mensen op een gezonde leefomgeving. Ze doet dat door zorgprojecten op te zetten of financieel te ondersteunen, steun aan wetenschappelijk onderzoek, beleidsbeïnvloeding en informatie en preventie. Het geld om deze activiteiten op te zetten en te ondersteunen, komt van giften, acties en legaten.

Neem contact op met