Skip to Content
Kom op tegen Kanker vraagt specifieke zorg voor jongeren met en na kanker

Kom op tegen Kanker vraagt specifieke zorg voor jongeren met en na kanker

Mechelen, 28 september 2021 – Kom op tegen Kanker vraagt zorg, nazorg en re-integratie op maat voor jongeren met en na kanker. De organisatie organiseert vandaag voor de tweede maal het congres Jong en kanker?! Om onder meer zorgverleners en beleidsmakers te tonen hoe zij het verschil kunnen maken voor jongeren met kanker. Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke sloot het congres af met een videoboodschap waarin hij onder andere aangaf werk te maken van een toegankelijkere ziekteverzekering voor deze jongeren. 

Kanker bij jongeren en jongvolwassenen tussen 16 en 35 jaar is eerder uitzonderlijk. In Vlaanderen gaat het om 962 diagnoses per jaar of 2 % van alle kankerpatiënten. Deze jonge mensen, Adolescents & Young Adults of kortweg AYA’s in het jargon, zijn vaak kwetsbaar. Het is een kleine groep van kankerpatiënten met vaak specifieke medische problemen en uitdagingen op psychosociaal vlak. Daarom verdienen zij zorg, nazorg en re-integratie op maat. 

Marc Michils, algemeen directeur Kom op tegen Kanker: ‘Kanker haalt je leven op elke leeftijd overhoop. Maar bij jongeren en jongvolwassenen nog net iets meer. Op een moment dat hun vrienden voor het eerst studeren of werken, gaan samenwonen of starten aan kinderen, worden zij opnieuw afhankelijk van hun omgeving. Ze zijn te oud voor het kinderziekenhuis, terwijl de zorg voor volwassenen vaak voorbijgaat aan de vragen waar ze mee zitten. Daarom vragen we aandacht voor deze jongeren en roepen op om de zorg voor hen te verbeteren.’  

Kom op tegen Kanker pleit concreet voor leeftijdsspecifieke zorg of zorg die stilstaat bij wat de jongere nodig heeft tijdens en na kanker. Belangrijk daarbij is dat jongeren zelf kunnen aangeven waar ze nood aan hebben en waar ze klaar voor zijn. Dat vindt ook Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, die het congres afsloot met een videoboodschap.

Minister Vandenbroucke: 'Alleen al psychologisch is kanker erg zwaar om verwerken, en dus moet een overheid er dan ook alles aan doen om andere drempels weg te werken. Ik wil daarom focussen op individuele noden en drempels waar jongeren mee geconfronteerd worden. Om de simpele reden dat zorg en hulp op maat een evidentie zou moeten zijn voor élke patiënt en dus zeker ook voor jonge patiënten.'

Focus op AYA-zorg, -nazorg en re-integratie 

In de namiddag gaan deelnemers in op bepaalde thema’s. Zo is er een inspiratiesessie voor zorgverleners voorzien over hoe ze concreet met die leeftijdsspecifieke zorg in het ziekenhuis van start kunnen gaan. Een aantal zorgverleners delen er hun eerste ervaringen met AYA-zorg.  

Een andere sessie bekijkt hoe AYA’s (opnieuw) kunnen integreren op de arbeidsmarkt of in het onderwijs en hoe ze financieel beschermd kunnen worden. Vaak zitten zij ook op dit vlak met heel specifieke vragen omdat zij net aan de start staan van hun volwassen leven en vinden zij niet de informatie die ze nodig hebben. Daarnaast is de regelgeving vaak niet aangepast aan de specifieke situatie van de chronisch zieke jongere, waardoor sommige kankerpatiënten niet kunnen terugvallen op bijv. een ziekte-uitkering of tegemoetkoming waardoor zij door hun ziekte financiële financieel achtergesteld geraken. Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke wil dit aanpakken. Hij liet sociale bescherming en toegang tot sociale rechten voor AYA’s alvast opnemen in een Belgisch Actieplan dat in het kader van een Sociaal Europa werd opgemaakt. 

De derde sessie focust op AYA-nazorg. Dat een jongere geneest van kanker, betekent niet dat die zomaar zijn of haar leven weer kan oppikken. Er moet aandacht zijn voor de noden en vragen na afronding van de behandeling. De follow-up moet zich ook breder richten dan het medische aspect, bijvoorbeeld naar mentaal welzijn en re-integratie. Het is belangrijk dat de jongere ook mee in de regie wordt gezet met betrekking tot welke doelen prioritair zijn in de revalidatie. Elk nazorgtraject zou dus uniek moeten zijn.  

Het tweede congres over de noden van 16-35jarige kankerpatiënten 

Het congres Jong & Kanker?! is het tweede congres in Vlaanderen over de zorg, het welzijn en werk voor kankerpatiënten tussen 16 en 35 jaar. Ongeveer 200 deelnemers zakken vandaag af naar Mechelen om te kijken hoe zij het verschil kunnen maken. Het congres is een initiatief van de jongerenwerking van Kom op tegen Kanker, maar het resultaat van een samenwerking met tal van zorgpartners en jongeren. Het belicht de problematiek van jongeren met kanker in al haar facetten via getuigenissen en verschillende binnen- en buitenlandse sprekers. 

De jongerenwerking van Kom op tegen Kanker 

De jongerenwerking van Kom op tegen Kanker biedt informatie, lotgenotencontact en ondersteuning voor jongeren met kanker in functie van de verwerking van hun ziekteproces en hun re-integratie in de maatschappij. Ze doet ook aan collectieve belangenbehartiging en neemt het initiatief om samen met de jongeren en met andere partners in Vlaanderen de kwaliteit van zorg, het welzijn en de re-integratie van jongeren met kanker te verbeteren. 


Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Karen Vandenplas Pers- en communicatiemanager, Kom op tegen Kanker
Over Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker is een niet-gouvernementele organisatie die opkomt voor het recht van patiënten op de beste behandeling en zorg, en het recht van mensen op een gezonde leefomgeving. Ze doet dat door zorgprojecten op te zetten of financieel te ondersteunen, steun aan wetenschappelijk onderzoek, beleidsbeïnvloeding en informatie en preventie. Het geld om deze activiteiten op te zetten en te ondersteunen, komt van giften, acties en legaten.

Kom op tegen Kanker
Koningsstraat 217, Brussel, 1210 BE