Kom op tegen Kanker vraagt garanties voor digitaal inclusieve zorg

Kom op tegen Kanker vraagt garanties voor digitaal inclusieve zorg

Digitale vaardigheden van bevolking blijken onvoldoende – ook bij jongeren en hoogopgeleiden 

Brussel, 19 maart 2023 – Kom op tegen Kanker waarschuwt in een nieuw onderzoeksrapport voor de gevaren van de huidige digitaliseringstrend in de zorg. Als de trend zich onveranderd voortzet, dreigt de zorg voor patiënten sterk in te boeten aan toegankelijkheid en kwaliteit. Opvallend is dat ook jongeren en hoger opgeleiden botsen op de uitdagingen van de digitalisering in de zorgsector.  De organisatie pleit voor een inclusieve digitale zorgomgeving en dringt aan op extra inspanningen, zoals het waarborgen van het click-call-connectprincipe. 

Kom op tegen Kanker juicht de digitalisering toe, want die houdt heel wat voordelen in voor de patiënt: raadplegen van voorschriften, zorg vanop afstand ... Maar tegelijk waarschuwt de organisatie ook voor de groeiende gezondheidskloof. Uit onderzoek van de organisatie, waaraan 1081 respondenten deelnamen, blijkt namelijk dat de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg achteruit zullen gaan als de digitalisering zich aan dit tempo voortzet. 

David Vansteenbrugge, CEO bij Kom op tegen Kanker sinds één jaar, werkte jarenlang mee aan de versnelde digitalisering van de grootste ondernemingen in ons land en waarschuwt om niet blindelings dezelfde principes te hanteren in de gezondheidszorg: ‘In de profitsector is verregaand digitaliseren al jaren de norm. Je ontwikkelt systemen en interfaces waarbij de controle zoveel mogelijk bij de eindgebruiker ligt. Dat kan kostenbesparend werken, biedt de consument alle controle én levert bergen interessante data op. Die drang naar automatisatie mag echter nooit het doel zijn voor de dienstverlening binnen onze gezondheidszorg. Toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg is een basisrecht voor iedereen. Met de digitalisering verliezen we onderweg mensen die de zorg net zo hard nodig hebben. We pleiten er daarom voor dat er extra inspanningen gedaan worden om een inclusieve, digitale gezondheidszorg te garanderen.’ 

Ook jongeren en hoogopgeleiden hebben moeite met digitalisering 

Kom op tegen Kanker waardeert de inspanningen die de overheid nu al levert, bijv. Mijngezondheid.be gebruiksvriendelijker maken. Maar de digitalisering gaat verder dan dat. Daarom zijn er extra inspanningen nodig.  

Garanties op een click-call-connectprincipe 

Uit cijfers van Statbel blijkt dat 46 % van de Vlamingen tussen 16 en 74 jaar onvoldoende digitale vaardigheden bezit. Het gaat daarbij ook om jongeren en hoger opgeleiden. Onderzoek van Kom op tegen Kanker bevestigt dat, specifiek in het kader van gezondheid en alle gevolgen die daarmee samenhangen.  

Patiënten die kanker hebben, zitten in een zorgtraject waar verschillende contactmanieren mogelijk moeten zijn volgens het click-call-connectprincipe. Internet (click) biedt veel mogelijkheden, maar voor mensen die daar niet mee overweg kunnen of complexe vragen hebben, moeten zorgverleners ook nog steeds telefonisch (call) of fysiek (connect) bereikbaar zijn. 

Veerle is 50 jaar en heeft borstkanker: ‘Door mijn werk was ik eigenlijk goed thuis in digitale administratie, maar nu ik ziek ben en veel dingen digitaal moet regelen, ervaar ik wat een kluwen het is. Bovendien moet je tegenwoordig echt aandringen op persoonlijk contact. Ik heb de laatste jaren al heel veel wachtmuziekjes gehoord.’ 

Goede communicatie rond de bekendmaking en het gebruik van mijngezondheid.be 

Uit de bevraging blijkt dat 25 % van de respondenten nog nooit laboratoriumresultaten zoals bloedresultaten of medische verslagen inkeek. Hier lijkt het opleidingsniveau een rol te spelen. 18 % van de hoger opgeleiden bekeek nog nooit resultaten online, tegenover 55 % van de respondenten met een diploma lager onderwijs. Meer dan 33 % van de respondenten keek nog niet naar zijn medische beelden zoals een scan (32 %) of naar het overzicht van zijn elektronische medicatievoorschriften (38 %). Kom op tegen Kanker vraagt daarom een ruime, continue bekendmaking van de website mijngezondheid.be. 

Nathalie kreeg op haar 25e lymfeklierkanker. Computers schrikken haar af.  

Nathalie: ‘Ik herinner me dat een lotgenoot me vroeg welke chemo ik precies kreeg, maar daar kon ik niet op antwoorden. Het leek me overbodig om daarvoor speciaal naar de oncoloog te bellen. Niemand had mij verteld dat ik dat allemaal online kon lezen in mijn medisch dossier. Moest ik het geweten hebben, had ik het wel gedaan.’  

Over de meldcampagne ‘digitalisering in de zorg’ 

In juni 2023 lanceerde Kom op tegen Kanker een meldcampagne, waarbij ze mensen opriep om hun ervaringen met de digitalisering van de zorg te delen. 1081 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. 61,13 % van de respondenten heeft kanker (gehad), 13,94 % heeft een andere ernstige ziekte. 24,93 % van de respondenten heeft geen kanker of een andere ernstige ziekte. 

Kom op tegen Kanker publiceerde de resultaten van het onderzoek in een rapport. Het volledige rapport is de te lezen op komoptegenkanker.be/digitalisering-zorg.


Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Karen Vandenplas Pers- en communicatiemanager, Kom op tegen Kanker
Over Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker is een niet-gouvernementele organisatie die opkomt voor het recht van patiënten op de beste behandeling en zorg, en het recht van mensen op een gezonde leefomgeving. Ze doet dat door zorgprojecten op te zetten of financieel te ondersteunen, steun aan wetenschappelijk onderzoek, beleidsbeïnvloeding en informatie en preventie. Het geld om deze activiteiten op te zetten en te ondersteunen, komt van giften, acties en legaten.

Kom op tegen Kanker
Koningsstraat 217, Brussel, 1210 BE