Kom op tegen Kanker trekt aan alarmbel: ziekenfondsen steeds minder bereikbaar

Organisatie roept ziekenfondsen op om ook fysiek en telefonisch bereikbaar te blijven

Brussel, 28 februari 2023 – Kom op tegen Kanker vraagt dat ziekenfondsen, naast hun online service, ook fysiek en telefonisch bereikbaar blijven. Uit meldingen aan de Kankerlijn blijkt dat patiënten hulp en financiële ondersteuning mislopen omdat ziekenfondsen steeds minder toegankelijk zijn. Sinds corona werd de dienstverlening sterk gedigitaliseerd, maar meer dan een vijfde van de mensen is niet digitaal vaardig genoeg om hier gebruik van te maken. 

Ziekenfondsen voorzien de terugbetalingen van medische kosten en een vervangingsinkomen voor wie arbeidsongeschikt is door ziekte of een ongeval. Daarnaast hebben ze ook een informerende, ondersteunende en uitvoerende rol. Maar helaas zijn ziekenfondsen steeds moeilijk fysiek en telefonisch bereikbaar, waardoor patiënten minder goed geholpen worden, zo blijkt uit meldingen aan de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker. 

Digitalisering niet voor iedereen een oplossing 

Sinds de coronacrisis wordt veel meer ingezet op digitalisering, ook bij de ziekenfondsen. Maar meer dan een vijfde van de mensen heeft onvoldoende digitale vaardigheden om online informatie en hulp te vinden. Kom op tegen Kanker pleit er daarom voor dat ziekenfondsen inzetten op het principe van call-click-connect. Dat houdt in dat ziekenfondsen, naast hun digitale aanbod (click), zowel inzetten op de telefonische bereikbaarheid (call: via een gratis telefoonlijn) als op de fysieke bereikbaarheid (connect: zonder afspraak ergens fysiek terecht kunnen). Ziekenfondsen moeten lokaal via deze drie kanalen een minimale dienstverlening garanderen. ​ ​ ​ 

Marc Michils, algemeen directeur Kom op tegen Kanker: ‘Kankerpatiënten hebben recht op de beste zorg. En daarvoor hebben ze hulp en ondersteuning van hun ziekenfonds nodig. We roepen de ziekenfondsen dan ook op om altijd en overal een minimale dienstverlening te garanderen. Als zij niet bereikbaar zijn, krijgen kankerpatiënten niet waar ze recht op hebben en komt de toegankelijkheid van de zorg in het gedrang.’ 

Slechtere service 

Uit de meldingen aan de Kankerlijn blijkt dat wie wel een maatschappelijk werker te pakken krijgt, vaak minder goed geholpen wordt. Sommige maatschappelijk werkers geven aan dat ze minder tijd hebben om documenten in te vullen, door te sturen of op te volgen. 

De onbereikbaarheid van de ziekenfondsen heeft bijvoorbeeld ook gevolgen voor de aanvragen bij het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker. Als patiënten voldoen aan een aantal voorwaarden zoals een laag gezinsinkomen en hoge zorgkosten, kunnen zij van het Kankerfonds een financiële vergoeding krijgen voor hun (niet-)medische zorgkosten. Die aanvraag kan alleen maar door een maatschappelijk werker gebeuren. Maar wanneer die niet bereikbaar is, kan de aanvraag niet ingediend worden. ​ 

Concrete aanbevelingen 

Kom op tegen Kanker vraagt aan de ziekenfondsen dat ze: 

  • Inzetten op het principe van call-click-connect om altijd en overal een minimale dienstverlening te garanderen 
  • Blijven investeren in de werking en toegankelijkheid van hun maatschappelijke dienstverlening (sociale diensten, thuiszorgwinkel, zorglijnen, ziekenoppas …) 
  • Actiever inzetten op het bereiken van kwetsbare personen door naar hen toe te gaan, buiten de muren van hun organisatie. 

Lees meer over de aanbevelingen op komoptegenkanker.be.

Dit persbericht wordt mee ondersteund door het Vlaams Patiëntenplatform. Zij ontvangen via getuigenissen van patiënten dezelfde knelpunten en staan mee achter deze concrete aanbevelingen. ​ 

Inspanningen ziekenfondsen leveren onvoldoende resultaat op 

Kom op tegen Kanker heeft de meldingen voorgelegd aan de ziekenfondsen. Zij geven aan dat ze inspanningen leveren om hun bereikbaarheid te verbeteren, bijvoorbeeld door meer op afspraak te werken. Maar momenteel leveren deze inspanningen niet op wat Kom op tegen Kanker vraagt voor kankerpatiënten: de garantie op een minimale dienstverlening, altijd en overal. 

De Kankerlijn van Kom op tegen Kanker in 2022 

De onbereikbaarheid van de ziekenfondsen was maar een van de vele thema’s en problemen die aan bod kwamen bij de Kankerlijn. In 2022 registreerde de vraag- en meldingslijn van Kom op tegen Kanker 1828 contacten. De meeste vragen, verhalen of meldingen (57 %) kwamen digitaal binnen via webformulier, e-mail en chat. 43 % kwam telefonisch binnen. 31 % van de contacten gaat over borstkanker. 


Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Karen Vandenplas

Pers- en communicatiemanager, Kom op tegen Kanker

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker is een niet-gouvernementele organisatie die opkomt voor het recht van patiënten op de beste behandeling en zorg, en het recht van mensen op een gezonde leefomgeving. Ze doet dat door zorgprojecten op te zetten of financieel te ondersteunen, steun aan wetenschappelijk onderzoek, beleidsbeïnvloeding en informatie en preventie. Het geld om deze activiteiten op te zetten en te ondersteunen, komt van giften, acties en legaten.

Contact