Kom op tegen Kanker stelt toekomstplan 2022-2026 voor

Concrete doelstellingen om kanker te vermijden, bestrijden en verzachten

Brussel, 3 juni 2022 – Kom op tegen Kanker stelt zijn toekomstplan 2022-2026 voor. De strategische doelstellingen in dat plan bieden een antwoord op de grote uitdagingen waar de strijd tegen kanker in de komende jaren voor staat. Zo zal de organisatie zich onder andere de komende vijf jaar nog harder inzetten voor de preventie van kanker en de groeiende gezondheidsongelijkheid aanpakken. Kom op tegen Kanker stelt het toekomstplan 2022-2026 de komende weken achtereenvolgens voor in Turnhout (12 juni), Beringen (19 juni) en Sijsele (26 juni). 

Kom op tegen Kanker is de voortrekker in de strijd tegen kanker en wil dat ook blijven. Daarom stelt de organisatie elke vijf jaar een toekomstplan (of vijfjarenplan) op met concrete doelstellingen. Voor het toekomstplan 2022 - 2026 ging Kom op tegen Kanker uitgebreid praten met verschillende experts en betrokkenen. Zo kon de organisatie een plan opstellen met 10 strategische en 27 operationele doelstellingen. Deze doelstellingen worden jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig, tot de dag waarop mensen geen geliefden meer verliezen aan kanker. 

Marc Michils, algemeen directeur Kom op tegen Kanker: ‘Ook de komende vijf jaar gaan we weer volop kanker vermijden, bestrijden en verzachten. We zullen bijvoorbeeld meer focussen op de preventie van kanker en het aanpakken van de groeiende gezondheidsongelijkheid, maar ook op het verbeteren van het leven na kanker.’ 

De volgende zes thema’s zijn belangrijker geworden in vergelijking met het vorige plan: 

  1. Kom op tegen Kanker zet sterker in op een gezonde levensstijl en een gezond leefmilieu, omdat daar nog veel vooruitgang te boeken is. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. De organisatie wilt daarbij vooral aanvullend zijn op wat al door andere organisaties en instanties gedaan wordt op het vlak van preventie. Tabak blijft daarbij een belangrijk strijdpunt, maar de strijd wordt verruimd naar overgewicht, alcohol, hormoonverstorende stoffen, fijn stof en asbest. ​ 
  2. Kom op tegen Kanker wil er zijn voor iedereen, maar stelt vast dat het moeilijk is om de meest kwetsbaren te bereiken. Door hen meer aan te spreken en bij te staan, willen de organisatie de komende vijf jaar de groeiende gezondheidsongelijkheden aanpakken. Het beleids-, studie- en projectwerk van Kom op tegen Kanker wil tegen 2026 structurele verbeteringen voor mensen in kwetsbare situaties realiseren. ​ 
  3. Steeds meer mensen leven met de gevolgen van kanker. In Vlaanderen zijn dat er al ruim een kwart miljoen. Wie kanker overleeft, heeft vaak specifieke vragen en noden, die zowel binnen de zorg als in het dagelijkse leven opgelost moeten worden. Kom op tegen Kanker zal zich de komende jaren inzetten om het leven na kanker te verbeteren. ​ ​ 
  4. Bij alles wat Kom op tegen Kanker doet, staat de impact voor de kankerpatiënt centraal. Zo eist de organisatie dat onderzoek verder gaat dan louter een wetenschappelijke publicatie en leidt tot effectieve verbeteringen in de zorg en behandeling. De zorgprojecten die Kom op tegen Kanker financiert moeten op termijn verbeterde zorg brengen voor álle kankerpatiënten die er nood aan hebben. ​ ​ 
  5. Kom op tegen Kanker is er in de eerste plaats voor kankerpatiënten maar de verbeteringen en impact die de organisatie realiseert, komt ook mensen met andere chronische aandoeningen ten goede. Wat Kom op tegen Kanker voor kankerpatiënten doet is een hefboom voor algemene verbeteringen in de zorg en het voorkomen van ziektes. ​ ​ 
  6. Ook de volgende vijf jaar wilt Kom op tegen Kanker iedereen die samen op pad wil gaan actief betrekken bij het beleid en de werking. ​ 

Interactieve informatiesessies 

De komende weken stelt Kom op tegen Kanker het toekomstplan 2022 -2026 voor aan het grote publiek. Actievoerders, vrijwilligers en sympathisanten zijn welkom in Turnhout (12 juni), Beringen (19 juni) en Sijsele (26 juni). In Turnhout en Sijsele zorgt Klaas Delrue, frontman van Yevgueni, voor de muzikale noot, in Beringen is dat Marble sounds. Na de presentatie, kunnen de aanwezigen met het hele gezin ook deelnemen aan een begeleide wandeling langs het Kom op tegen Kanker-wandelpad in het Natuurpuntdomein in de buurt. 


Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Karen Vandenplas

Pers- en communicatiemanager, Kom op tegen Kanker

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker is een niet-gouvernementele organisatie die opkomt voor het recht van patiënten op de beste behandeling en zorg, en het recht van mensen op een gezonde leefomgeving. Ze doet dat door zorgprojecten op te zetten of financieel te ondersteunen, steun aan wetenschappelijk onderzoek, beleidsbeïnvloeding en informatie en preventie. Het geld om deze activiteiten op te zetten en te ondersteunen, komt van giften, acties en legaten.

Contact