Kom op tegen Kanker reageert positief op besluit Vlaamse regering over duolegaten

De organisatie juicht nultarief voor direct legaat ter vervanging van duolegaat toe

Brussel, 19 september 2020 – Nadat minister Diependaele in oktober vorig jaar de fiscale neutralisatie van het duolegaat aankondigde, gingen Kom op tegen Kanker en Rode Kruis-Vlaanderen met de Vlaamse regering in overleg over een alternatief om erfenissen na te laten aan goede doelen. Het direct legaat aan 0 % dat vandaag als alternatief wordt voorgesteld, wordt dan ook zeer positief onthaald door het team van Kom op tegen Kanker.

'Dat de Vlaamse regering het bestaande, hybride systeem van een duolegaat en zijn misbruiken wil aanpakken, vinden wij niet meer dan terecht’, zegt Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker. “Nog al te vaak wordt een duolegaat gebruikt om aan fiscale optimalisatie te doen in plaats van een goed doel te steunen. We juichen de beslissing omtrent dit duidelijker en direct systeem om een legaat aan een goed doel te schenken dan ook toe en we zijn verheugd dat de regering er op deze manier voor zorgt dat goede doelen financieel niet de dupe worden.'

Nieuwe kans voor goede doelen in Vlaanderen

Met het nieuwe systeem worden in Vlaanderen ook nieuwe kansen gecreëerd voor goede doelen. Het 0%-tarief zorgt er namelijk voor dat er duidelijk solidariteit wordt verwezenlijkt: het goede doel is op deze manier namelijk niet langer het aanhangsel van een persoonlijk extra voordeel, maar een doel op zich. Op die manier krijgen goede doelen ook de kans om aan te tonen dat hun doel het legaat waard is.

Met zelfvertrouwen kunnen goede doelen aanbevolen worden als autonome sterke organisaties en maatschappelijk zinvolle projecten. Met het legaat, dat nu dus integraal terechtkomt bij het goede doel, kan bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek, hulp via de Kankerlijn … georganiseerd worden, zonder dat er belastingen geïnd worden.

Terecht en volwaardig legatenalternatief voor goede doelen

Dat goede doelen met deze beslissing een volwaardig legatenalternatief krijgen, is terecht te verklaren dankzij de grote maatschappelijke meerwaarde die ze jaarlijks creëren en de functie die goede doelen vervullen in publieke diensten. In het geval van Kom op tegen Kanker gaan die publieke diensten onder andere over jaarlijks 15 à 20 miljoen euro steun aan Vlaams wetenschappelijk onderzoek, tewerkstelling van vele onderzoekers en hulpverleners, zorghuizen die een toelage ontvangen, naast de vele psychosociale initiatieven die Kom op tegen Kanker zelf organiseert zoals de Kankerlijn, jongerenweekends, gezinsdagen, kindervakantieweken, vrijwilligersschool, enzoverder.

‘Bovendien heeft Kom op tegen Kanker, net als vele andere goede doelen, de laatste jaren hard gewerkt aan de professionalisering van zijn organisatie en een autonoom businessmodel met sterke fundraisingformules’, aldus Marc Michils . ‘Onze organisatie ontvangt geen subsidies voor de vele publieke diensten die wij leveren en die de overheid anders zelf zou moeten organiseren en financieren. Daarom mogen wij dan wel een correct legatensysteem eisen om solidariteit via legaten nog steeds mogelijk te maken. Wij zijn blij om te merken dat de Vlaamse regering daarop ingegaan is.’

Meer informatie

Op de website van Kom op tegen Kanker vinden mensen informatie over nalaten aan het goede doel. Wie specifiek met vragen zit over duolegaten, het nultarief voor directe legaten of de omzetting van een duolegaat in een direct legaat kan vrijblijvend terecht bij Natasja Vermeulen, notarieel jurist van Kom op tegen Kanker, op 02 227 69 69.


Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Karen Vandenplas

Pers- en communicatiemanager, Kom op tegen Kanker

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker is een niet-gouvernementele organisatie die opkomt voor het recht van patiënten op de beste behandeling en zorg, en het recht van mensen op een gezonde leefomgeving. Ze doet dat door zorgprojecten op te zetten of financieel te ondersteunen, steun aan wetenschappelijk onderzoek, beleidsbeïnvloeding en informatie en preventie. Het geld om deze activiteiten op te zetten en te ondersteunen, komt van giften, acties en legaten.

Contact