Kom op tegen Kanker pleit voor verhoging van de minimumleeftijd voor alcohol naar 18 jaar

België een van de laatste EU-landen waar alcohol vanaf 16 jaar toegelaten is 

Brussel, 31 januari 2023 – Kom op tegen Kanker wil dat de leeftijdsgrens voor alle alcoholische dranken verhoogd wordt naar 18 jaar. Alcoholgebruik is namelijk gelinkt aan minstens 7 soorten kanker. Met de leeftijdsverhoging wil Kom op tegen Kanker jongeren beschermen zodat ze zo gezond mogelijk kunnen opgroeien. Bovendien is België een van de enige EU-landen waar jongeren nog vanaf 16 jaar alcohol mogen drinken.  

Alcoholgebruik, zelfs licht tot matig, verhoogt het risico op zeven soorten kanker, waaronder darm- en borstkanker. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 3.200 Belgen in 2020 kanker kregen als gevolg van alcohol. Dat is veel, zeker omdat nog niet de helft van de Vlamingen weet heeft van de link tussen alcoholgebruik en kanker. Alcohol is na roken zelfs de grootste risicofactor op het vlak van levensstijl. Kom op tegen Kanker vindt daarom dat België dringend nood heeft aan een doortastender alcoholbeleid en nam dit thema als één van de prioriteiten op in haar memorandum naar aanleiding van de aankomende verkiezingen. 

Verhoging leeftijdsgrens naar 18 jaar 

In 2023 werd het Interfederaal Alcoholplan 2023 – 2025 goedgekeurd, maar dat is onvoldoende. Zo focust het plan zich voornamelijk op schadelijk, overmatig alcoholgebruik en suggereert het daarmee dat er ook ‘onschadelijk’ gebruik is. Maar wetenschappelijk gezien is er geen veilige ondergrens voor het drinken van alcohol. Het heeft een zeer grote gezondheidsimpact op korte en lange termijn. En vooral jongeren zijn nog kwetsbaarder voor de negatieve gevolgen ervan. ​ 

Net daarom worden alle alcoholische producten vanuit wetenschappelijk oogpunt expliciet afgeraden voor jongeren onder de 18 jaar. Maar in het huidige plan mogen jongeren nog steeds bier en wijn drinken vanaf 16 jaar. Kom op tegen Kanker roept de beleidsmakers daarom op om de leeftijdsgrens voor het kopen, schenken en aanbieden van alcohol te verhogen naar 18 jaar. Die verhoging moet samengaan met een betere controle en handhaving. Uit de Preventiebarometer Alcohol van Sciensano blijkt alvast dat 77,5 % van de Vlaamse bevolking voorstander is van een leeftijdsverhoging. Er is dus een groot draagvlak, enkel het beleid moet nu nog volgen. 

Ann Gils, Directeur Preventie en Vroegopsporing van Kom op tegen Kanker: ‘België is een van de enige EU-landen waar bier en wijn nog toegelaten zijn vanaf 16 jaar. En dat terwijl er zoveel gezondheidsrisico’s zijn. Zo kan alcohol de hersenontwikkeling van jongeren verstoren en lopen ze meer risico om later verslaafd te raken. We moeten dus dringend actie ondernemen en er alles aan doen om onze jongeren veilig te laten opgroeien. Daarom vragen we een verhoging van de minimumleeftijd voor alle alcoholische dranken, zonder uitzonderingen, naar 18 jaar.’ 

Het verhogen van de leeftijdsgrens voor álle alcoholische dranken zorgt voor duidelijkheid. Zo wordt niet langer de indruk gewekt dat bepaalde vormen van alcohol schadelijker zijn dan andere. ​ 

Prof. dr. Hans Van Vlierberghe, maag-darm-leverarts in het UZ Gent: ‘Het is hypocriet dat bier en wijn toegelaten zijn vanaf 16 jaar en sterkedranken pas vanaf 18 jaar. Als je meer gaat drinken van bier en wijn heb je soms meer alcohol binnen dan wanneer je matig jenever of andere sterkedranken drinkt, terwijl elke vorm van alcohol even schadelijk is.’ 

Alcohol drinken mag niet langer de norm zijn 

De verhoging van de leeftijdsgrens zou een mijlpaal zijn in het denormaliseren van alcohol. Het maakt duidelijk dat alcohol geen normaal consumptieproduct is, maar wel een schadelijk product waarvoor er geen veilige ondergrens bestaat. Kom op tegen Kanker pleit er dan ook voor dat de beleidsmakers de leeftijdsverhoging voor alcohol opnemen in de volgende Regeerakkoorden en beleidsbrieven Welzijn en Volksgezondheid.


Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Karen Vandenplas

Pers- en communicatiemanager, Kom op tegen Kanker

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker is een niet-gouvernementele organisatie die opkomt voor het recht van patiënten op de beste behandeling en zorg, en het recht van mensen op een gezonde leefomgeving. Ze doet dat door zorgprojecten op te zetten of financieel te ondersteunen, steun aan wetenschappelijk onderzoek, beleidsbeïnvloeding en informatie en preventie. Het geld om deze activiteiten op te zetten en te ondersteunen, komt van giften, acties en legaten.

Contact