Kom op tegen Kanker pleit voor revalidatie op maat voor patiënten met hersentumoren

Brussel, 27 april 2022 – Kom op tegen Kanker pleit voor revalidatie op maat voor patiënten met hersentumoren. Bij deze patiënten begint de revalidatie idealiter al tijdens de behandeling, zodat ze stabieler blijven. Uit de getuigenissen in het jaarverslag van de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker, blijkt dat patiënten met hersentumoren vaak helemaal geen revalidatietraject voorgesteld krijgen. De patiëntenverenigingen Werkgroep Hersentumoren vzw en Hersenletsel Liga vzw ondersteunen de oproep. 

Patiënten met tumoren of uitzaaiingen in de hersenen kunnen te maken krijgen met krachtverlies, gevoelsstoornissen en verlammingen, maar ook concentratieproblemen en gedragsveranderingen. Voor deze patiënten is het belangrijk om de revalidatie niet pas nà de behandeling op te starten, maar al tijdens de behandeling. Zo kan vermeden worden dat hun fysieke en cognitieve situatie te ver achteruitgaan. Op dit moment wordt zo’n revalidatietraject bijna nooit aangeboden, omdat het moeilijk te combineren is met chemo- of radiotherapie. 

Lia Le Roy: ‘Ik krijg vaak patiënten of hun mantelzorgers aan de lijn die cognitieve problemen hebben, maar nog niet met revalidatie gestart zijn. Ik verwijs hen dan door naar hun behandelend arts die hen voor revalidatie doorstuurt. Revalidatie verhoogt echt de levenskwaliteit van zowel patiënten als hun mantelzorgers.’ 

Kom op tegen Kanker vraagt aan de bevoegde overheden dat kankerpatiënten met hersentumoren of uitzaaiingen in de hersenen kunnen deelnemen aan een revalidatietraject op maat waarbij zij zowel fysieke, cognitieve als psychosociale revalidatie krijgen. Als dit voor hen haalbaar is, moet dit ook al kunnen wanneer zij nog chemo- of radiotherapie volgen. ​ ​ ​ ​ 

Marc Michils, algemeen directeur Kom op tegen Kanker: ‘Kankerpatiënten verdienen de allerbeste zorg. Patiënten met een hersentumor die revalidatie willen volgen om hun levenskwaliteit te verhogen maar ook nog een kankerbehandeling volgen, moeten meteen kunnen starten met een revalidatietraject op maat.’ 

Noden van patiënt moeten centraal staan 

Op dit moment wordt er meestal pas na de behandeling gestart met revalidatie. Toch zou het voor deze patiënten mogelijk moeten zijn om tijdens hun behandeling een lichte revalidatie op te starten om te vermijden dat hun conditie achteruitgaat en om hun levenskwaliteit te verhogen. Belangrijk hierbij is dat zorgverleners vertrekken vanuit de noden van de patiënt. Zo krijgt elke patiënt een revalidatietraject op maat. Afhankelijk van het netwerk rond de patiënt, kan die revalidatie ambulant of in een (revalidatie)ziekenhuis gebeuren. 

Annemie Mees, maatschappelijk assistent dagziekenhuis oncologie bij UZ Leuven: ‘Geen enkele patiënt met een hersentumor is dezelfde. Ze hebben allemaal andere noden en behoeften, met al dan niet de steun van mantelzorgers. Daarom moet je vertrekken vanuit de persoon en kijken welk revalidatietraject het beste bij hem past om een goede levenskwaliteit te behouden tijdens de behandeling.’ ​ 

Kom op tegen Kanker pleit ervoor dat ​ 

  • de behandelend arts in het ziekenhuis, samen met het multidisciplinair team, zo snel mogelijk kijkt welke revalidatie de patiënt met een hersentumor nodig heeft. Afhankelijk van de revalidatienood en in overleg met de patiënt, kan de patiënt op eigen tempo in een ziekenhuis revalideren of wordt er in de thuisomgeving revalidatie opgestart. ​ 
  • kankerpatiënten met hersentumoren of uitzaaiingen in de hersenen een revalidatietraject op maat kunnen opstarten waarbij zij zowel fysieke, cognitieve als psychosociale revalidatie krijgen. Dit revalidatietraject kunnen ze combineren met hun oncologisch behandeltraject en moet gepaste financiering krijgen. ​ ​ ​ ​ ​ 

De patiëntenverenigingen Werkgroep Hersentumoren vzw en Hersenletsel Liga vzw ondersteunen de oproep van Kom op tegen Kanker. 

De Kankerlijn van Kom op tegen Kanker in 2021 

De revalidatieproblematiek was maar een van de vele thema’s en problemen die aan bod kwamen bij de Kankerlijn. In 2021 registreerde de vraag- en meldingslijn van Kom op tegen Kanker 2.487 contacten. De Kankerlijn werd het meest gecontacteerd via telefoon (41 %), gevolgd door het webformulier (39 %), e-mail (15 %), chat (4 %) en Facebook (1 %). 30 % van de oproepen gaan over borstkanker.


Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Karen Vandenplas

Pers- en communicatiemanager, Kom op tegen Kanker

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker is een niet-gouvernementele organisatie die opkomt voor het recht van patiënten op de beste behandeling en zorg, en het recht van mensen op een gezonde leefomgeving. Ze doet dat door zorgprojecten op te zetten of financieel te ondersteunen, steun aan wetenschappelijk onderzoek, beleidsbeïnvloeding en informatie en preventie. Het geld om deze activiteiten op te zetten en te ondersteunen, komt van giften, acties en legaten.

Contact