Skip to Content
Kom op tegen Kanker pleit voor meer flexibele werkhervatting voor vastbenoemd onderwijspersoneel

Kom op tegen Kanker pleit voor meer flexibele werkhervatting voor vastbenoemd onderwijspersoneel

(Ex-)kankerpatiënten moeten op eigen tempo weer aan het werk kunnen, ook in het onderwijs

Brussel, 31 augustus 2022 – Vastbenoemd onderwijspersoneel heeft na langdurige ziekte te weinig mogelijkheden om geleidelijk het werk te hervatten, zo blijkt uit getuigenissen aan de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker. En dat terwijl re-integratie net zo belangrijk is voor kankerpatiënten. Het geeft hen het gevoel weer volwaardig deel uit te maken van de maatschappij. Kom op tegen Kanker pleit daarom voor een meer flexibele werkhervatting, zodat vastbenoemd onderwijspersoneel op eigen tempo opnieuw aan het werk kan. 

Meteen halftijds werken is vaak te zwaar 

Per 12 maanden anciënniteit, krijgt vastbenoemd onderwijspersoneel 30 ziektedagen. Wanneer het opgebouwde krediet aan ziektedagen uitgeput is, wordt het onderwijspersoneel ‘ter beschikking gesteld wegens ziekte’. Voor jonge mensen, die nog maar weinig ziektedagen opgebouwd hebben, is dat al heel snel. Medex, de overheidsinstelling die medische beoordelingen uitvoert bij onderwijspersoneel, gaat dan na of de (ex-)patiënt het werk kan hervatten of op pensioen gestuurd wordt. Wanneer Medex oordeelt dat de (ex-)patiënt weer aan het werk kan, zijn er heel weinig mogelijkheden voor aangepast werk en moet die persoon ten minste halftijds beginnen werken. Voor veel patiënten is dat, zeker in het begin, te zwaar. 

Annick Maertens werkt vastbenoemd op de leerlingenadministratie en kreeg in 2020 borstkanker. Haar ziektedagen zijn ondertussen volledig uitgeput. 

Annick moet in september weer aan het werk en heeft het gevoel dat haar het mes op de keel is gezet: ‘Ik kreeg te horen dat ik voor geen enkele functie op school geschikt was en per direct op vervroegd pensioen werd gestuurd. En dat terwijl ik heel graag terug wou gaan werken maar extreme, aanhoudende vermoeidheid en vaak ondraaglijke pijnen mij hiervan weerhielden. Ik ben in beroep gegaan tegen de beslissing en die werd teruggedraaid, maar enkel op voorwaarde dat ik op 1 september meteen weer halftijds begin te werken. Ik vrees dat het mij niet gaat lukken om er na een onderbreking van twee en een half jaar al meteen elke dag een voor- of namiddag te staan, maar ik kan niet anders. Als alleenstaande met drie tienerzonen is het voor mij onmogelijk om rond te komen met een pensioentje.’ 

Wie bijv. slechts 30 % weer kan werken, kan op verplicht medisch pensioen gesteld worden. Dat pensioen wordt gebaseerd op de tot dan toe afgelegde carrière, waardoor jonge mensen maar een heel beperkt bedrag per maand krijgen. Extra schrijnend is dat zij vaak wel willen werken, maar niet kunnen omdat halftijds op dat moment vaak nog te zwaar is voor hen. Kom op tegen Kanker pleit er daarom voor dat wanneer vastbenoemd onderwijspersoneel weer wil gaan werken, dat ook voor minder dan halftijds kan. 

Wim Geluykens, onderzoeker-jurist bij Kom op tegen Kanker: ‘We roepen de overheid op om werkhervatting na kanker of een andere ernstige aandoening optimaal te ondersteunen. Weer volwaardig deel uitmaken van de maatschappij is voor kankeroverlevers belangrijk, maar niet gemakkelijk. Vastbenoemd onderwijspersoneel moet daar op eigen tempo weer mee kunnen beginnen. Wie er door z'n medische situatie nood aan heeft om minder dan 50 of meer dan 75 % te werken, moet daar de kans toe krijgen. 

Wie wel halftijds hun functie kan hernemen, krijgt van Medex het regime ‘wederaanpassing met halve dagtaak’ toegekend. Dat regime geldt helaas maar voor 90 dagen, wat voor iemand die herstelt van een kankerbehandeling vaak te kort is. 

Progressieve werkhervatting is niet mogelijk 

 Wie voor langere tijd gedeeltelijk wil hervatten bij of na ziekte wanneer de ziektedagen op zijn, is aangewezen op het regime van het 'langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte'. In dat regime worden de geleverde prestaties volledig betaald, terwijl de uren waarop men ziekteverlof heeft à rato van 60 % worden betaald. Dat verlof heeft een aantal bijkomende belemmeringen: het tewerkstellingspercentage moet tussen de 50 en de 75 % zijn en de arts moet verklaren dat de (ex-)patiënt voor de rest van de loopbaan niet meer voltijds kan werken. Hierdoor is er geen sprake van een echt progressieve werkhervatting.  

Opvallend is dat progressieve werkhervatting bij tijdelijk onderwijspersoneel wél mogelijk is zonder op voorhand vastgelegde maximum- of minimumpercentages, terwijl het voor het vastbenoemd personeel zeer streng is afgelijnd. 

Aanbevelingen 

Om vastbenoemd onderwijspersoneel dat bij of na kanker of een andere langdurige ziekte weer wil gaan werken optimale mogelijkheden tot re-integratie te bieden, stelt Kom op tegen Kanker de volgende maatregelen voor: 

  • Als iemand deeltijds weer wil gaan werken na ziekte, dan moet dit ook minder dan halftijds kunnen.  
  • Als iemand deeltijds weer wil gaan werken na ziekte, dan moet dat voor vastbenoemd personeel ook voor meer dan 75 % kunnen. Deze bovengrens uit het ‘langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte’ wordt best afgeschaft. Daarnaast moet het ook mogelijk zijn om het tewerkstellingspercentage opnieuw op te bouwen binnen dat verlofstelsel. Zo kan iemand (waar aangewezen) ook geleidelijk aan toewerken naar een voltijdse hervatting. 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Karen Vandenplas Pers- en communicatiemanager, Kom op tegen Kanker

 

Over Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker is een niet-gouvernementele organisatie die opkomt voor het recht van patiënten op de beste behandeling en zorg, en het recht van mensen op een gezonde leefomgeving. Ze doet dat door zorgprojecten op te zetten of financieel te ondersteunen, steun aan wetenschappelijk onderzoek, beleidsbeïnvloeding en informatie en preventie. Het geld om deze activiteiten op te zetten en te ondersteunen, komt van giften, acties en legaten.

Kom op tegen Kanker
Koningsstraat 217, Brussel, 1210 BE