Kom op tegen Kanker, patiënten en zorgverleners willen meer thuishospitalisatie

Ministers Vandenbroucke en Beke beiden voorstander van thuishospitalisatie

Brussel, 10 juni 2021 – Kom op tegen Kanker, patiënten en zorgverleners willen dat thuishospitalisatie overal beschikbaar wordt. De enige manier waarop patiënten momenteel thuishospitalisatie kunnen krijgen, is via regionale proefprojecten omdat er nog geen wettelijk en financieel kader is. Ministers Vandenbroucke en Beke zijn beiden voorstander van thuishospitalisatie en beiden nemen alvast de nodige initiatieven op hun beleidsniveau. In een nieuw rapport formuleert Kom op tegen Kanker, samen met managementadviesbureau bedrijf Möbius, een aantal bijkomende randvoorwaarden om van thuishospitalisatie een succes te maken. 

Onder thuishospitalisatie verstaat Kom op tegen Kanker de thuistoediening van specialistische zorg die normaal in een ziekenhuis plaatsvindt en dit door personeel met de juiste expertise in die zorg. Het gaat om zorg die vanuit het ziekenhuis door een specialist-arts ingesteld en opgevolgd wordt, maar die wel – op zijn minst gedeeltelijk – in de thuisomgeving van de patiënt uitgevoerd wordt. ​ 

Thuishospitalisatie stelt de patiënt centraal en draagt zo bij tot een betere kwaliteit van zorg. Het laat patiënten toe om hun behandeling gemakkelijker te combineren met hun gezinsleven, sociaal leven, hobby’s, werk, studies … Momenteel is er geen wettelijk en financieel kader, waardoor thuishospitalisatie niet voor iedereen beschikbaar is. Kom op tegen Kanker is daarom blij dat vicepremier en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke hiervoor de nodige initiatieven nemen. 

Marc Michils, algemeen directeur Kom op tegen Kanker: ‘We financieren een proefproject rond thuishospitalisatie in Kortrijk, Onco@home. De reacties daar zijn heel positief. Bijna alle patiënten uit het proefproject geven de voorkeur aan thuishospitalisatie. Door het gebrek aan een wettelijk en financieel kader, is thuishospitalisatie enkel beschikbaar via zulke projecten. Loopt er geen proefproject in jouw regio, dan heb je pech. Daarom zijn we heel tevreden dat minister Vandenbroucke een wettelijk en financieel kader zal voorzien. Ook minister Beke neemt de nodige initiatieven om thuishospitalisatie mogelijk te maken. Zo kunnen patiënten op termijn kiezen voor de zorg die voor hen het best aanvoelt.’ ​ 

Dirk was een van de patiënten uit het proefproject ‘Onco@home’ en is enthousiast. 

Dirk: ‘Thuishospitalisatie zorgde bij mij voor een erg ontspannen gevoel. Ik kreeg een seintje wanneer de verpleegkundige langs zou komen. Via mijn poortkatheter werd dan een bloedstaal afgenomen. Bij de dagopname kon ik, na mijn aanmelding, onmiddellijk naar mijn kamer. Wat een luxe!’ 

Randvoorwaarden voor succesvolle thuishospitalisatie 

Naast het wettelijk en financieel kader, zijn er nog andere randvoorwaarden. Die identificeerde Kom op tegen Kanker in april, op basis van debatten met zorgverleners, patiëntvertegenwoordigers en beleidsmakers. ​ 

Enkele van die randvoorwaarden zijn*: 

  • De keuze aan de patiënt laten 
  • Het vertrouwen van de patiënt in thuishospitalisatie stimuleren 
  •  Voldoende inzetten op zorgcoördinatie en -planning 
  • Opleidingen en bijscholingen voor thuisverpleegkundigen voorzien 
  • Zorgprocessen meer op elkaar afstemmen 
  • Kwaliteitsbeleid: de kwaliteit van zorg omschrijven en bewaken 

*Lees de andere voorwaarden en toelichtingen in het rapport. 

KomoptegenKanker_Haalbaarheidsstudie_Thuishospitalisatie.pdf

PDF - 2.5 Mb

Haalbaarheidsstudie 

Om dit onderzoeksrapport, samen met Möbius, op te stellen, voerde Kom op tegen kanker een twintigtal gesprekken met belanghebbenden die breed gerekruteerd werden: zorgverleners, beleidsmakers, stafmedewerkers, directieleden… van o.a. thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen en verzekeringsinstellingen. De debatten, die in april plaatsvonden, leverden verdere inzichten op. Inzicht in de praktijk verkreeg Kom op tegen Kanker via het proefproject Onco@home. Hiervoor werkte de organisatie samen met az groeninge Kortrijk, Sint-Jozefskliniek Izegem, OLV van Lourdes Ziekenhuis Waregem, Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen, i-mens en ZorgConnect. Tot slot verdiepten de projectmedewerkers van Kom op tegen Kanker zich aan de hand van gesprekken en documenten ook in andere afgelopen of lopende thuishospitalisatieprojecten. 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker is een niet-gouvernementele organisatie die opkomt voor het recht van patiënten op de beste behandeling en zorg, en het recht van mensen op een gezonde leefomgeving. Ze doet dat door zorgprojecten op te zetten of financieel te ondersteunen, steun aan wetenschappelijk onderzoek, beleidsbeïnvloeding en informatie en preventie. Het geld om deze activiteiten op te zetten en te ondersteunen, komt van giften, acties en legaten.

Contact