Skip to Content
Kom op tegen Kanker bundelt krachten met Europese kankerorganisaties voor meer onderzoek naar behandeling van zeldzame kankers

Kom op tegen Kanker bundelt krachten met Europese kankerorganisaties voor meer onderzoek naar behandeling van zeldzame kankers

Organisatie breidt financiering uit voor grootschalige klinische studies op Europees niveau

Brussel, 14 oktober 2022 – Kom op tegen Kanker en vier andere Europese kankerorganisaties slaan de handen in elkaar om meer onderzoek naar de behandeling van zeldzame kankers te stimuleren. De organisaties nodigen Europese onderzoekers en clinici uit verschillende landen uit om zich te verenigen en samen te werken. Dat is nodig omdat de landen individueel vaak te weinig patiënten met zeldzame tumoren hebben om statistisch significant onderzoek te voeren. De organisaties stellen 12 miljoen euro ter beschikking, waarvan 2 miljoen euro van Kom op tegen Kanker komt. 

Zeldzame kankers vormen maar liefst 20 % van de nieuwe kankergevallen. Toch zijn er voor de meeste zeldzame kankersoorten nauwelijks specifieke, gerichte geneesmiddelen beschikbaar, waardoor patiënten weinig of geen behandelingsmogelijkheden hebben. Bovendien zijn de investeringen vanuit de private sector in behandelopties voor zeldzame tumoren beperkt. De belangrijkste hinderpaal voor de ontwikkeling van geneesmiddelen is het kleine aantal patiënten. Hierdoor is het moeilijk om studies op te zetten met voldoende statistische significantie.  

Multinationale klinische proeven met meerdere centra 

Kom op tegen Kanker zet samen met het Antikankerfonds (België), KWF Nederlandse Kankerbestrijding (Nederland), FC AECC (Spanje) en Fondation ARC (Frankrijk) een oproep op om internationaal onderzoek naar de ontwikkeling van geneesmiddelen voor zeldzame kankers te stimuleren. Aanvragers uit Nederland, België, Frankrijk en Spanje worden uitgenodigd om samenwerkingsvoorstellen in te dienen en zijn welkom om er ook centra uit andere landen bij te betrekken. Ze kunnen hun aanvraag vanaf midden november indienen. 

De organisaties stellen 12 miljoen euro ter beschikking. Daarvan komt 2 miljoen euro van Kom op tegen Kanker. De organisatie breidt daarmee voor het eerst zijn financiering uit naar grootschalige klinische studies op Europees niveau. Binnen de oproep staat Kom op tegen Kanker in voor de aanvragen uit België. Een voorwaarde is dat er steeds een samenwerking moet zijn tussen Nederlands- en Franstalige instellingen. 

Betere behandeling voor patiënten met zeldzame kankers 

De organisaties zijn verheugd om met dit partnerschap als pionier het financieringstekort voor internationaal onderzoek naar zeldzame kankers aan te pakken. Op voorstel van Kom op tegen Kanker hebben de organisaties samen beslist om patiënten te betrekken bij de beoordeling van de projecten. Hun evaluatie zal voor 30 % meetellen bij de finale beoordeling. Zo wil Kom op tegen Kanker garanderen dat het onderzoek voldoende gericht is op de directe meerwaarde voor de patiënt. 

Robrecht Lembrechts, expert projectfinanciering biomedisch onderzoek bij Kom op tegen Kanker: ‘We zijn erg tevreden met deze samenwerking. Patiëntgericht onderzoek is ongelooflijk belangrijk voor ons. Dat we dat samen met de vier andere organisaties op Europees niveau kunnen realiseren voor zeldzame kankers is fantastisch. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de best mogelijke behandelingen overal toegankelijk worden.’  

Informatie voor aanvragers 

KWF Kankerbestrijding coördineert de oproep. Voor meer informatie over het toepassingsgebied en de vereisten van de oproep verwijzen de organisaties naar de website attract-call.com. Specifieke richtlijnen voor aanvragers van de ATTRACT-oproep worden vóór de opening van de oproep op de website bekendgemaakt en zullen gebaseerd zijn op de huidige richtlijnen en voorwaarden van de vijf deelnemende financieringsorganisaties. 


Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Karen Vandenplas Pers- en communicatiemanager, Kom op tegen Kanker
Over Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker is een niet-gouvernementele organisatie die opkomt voor het recht van patiĆ«nten op de beste behandeling en zorg, en het recht van mensen op een gezonde leefomgeving. Ze doet dat door zorgprojecten op te zetten of financieel te ondersteunen, steun aan wetenschappelijk onderzoek, beleidsbeĆÆnvloeding en informatie en preventie. Het geld om deze activiteiten op te zetten en te ondersteunen, komt van giften, acties en legaten.

Kom op tegen Kanker
Koningsstraat 217, Brussel, 1210 BE