Kom op tegen Kanker bundelt krachten met Europese kankerorganisaties voor beloftevol onderzoek naar zeldzame kankers

Kom op tegen Kanker reikt 20.522.681 euro uit aan 64 onderzoeks- en zorgprojecten

Brussel, 18 januari 2024 – Kom op tegen Kanker investeert 20.522.681 euro in 64 onderzoeks- en zorgprojecten. Voor het eerst sloeg de organisatie ook de handen in elkaar met vier andere Europese kankerorganisaties. De samenwerking resulteert in drie internationale studies die een doorbraak willen realiseren voor de behandeling van zeldzame kankers, zowel bij baby’s, jongeren als volwassenen. Kom op tegen Kanker stelt 2 miljoen euro ter beschikking voor de internationale studies en garandeert zo dat er ook Belgische patiënten kunnen deelnemen.  

Zeldzame kankers vormen maar liefst 20 % van de nieuwe kankergevallen. Toch zijn er voor de meeste zeldzame kankersoorten nauwelijks specifieke, gerichte geneesmiddelen beschikbaar, waardoor patiënten weinig of geen behandelingsmogelijkheden hebben. De belangrijkste hinderpaal voor de ontwikkeling van geneesmiddelen is het kleine aantal patiënten. Hierdoor is het moeilijk om studies op te zetten met voldoende statistische significantie. Bovendien investeert de farmaceutische industrie maar beperkt in behandelopties voor zeldzame tumoren, omdat dit commercieel niet interessant is. ​ 

Ook Belgische patiënten zullen dankzij Kom op tegen Kanker kunnen deelnemen aan beloftevolle, internationale studies over zeldzame kankers  

Eind 2022 deed Kom op tegen Kanker samen met het Antikankerfonds (België), KWF Nederlandse Kankerbestrijding (Nederland), Asociación Española Contra el Cáncer (Spanje) en Fondation Arc (Frankrijk) een projectoproep. Uit de ingediende projecten werden nu vier beloftevolle projecten geselecteerd. Aan drie daarvan zullen Belgische onderzoeksinstellingen en dus Belgische patiënten deelnemen, dankzij de financiering van Kom op tegen Kanker. Het gaat om een studie bij jongeren met een zeldzame botkanker, baby’s met een subtype van leukemie en volwassenen met een vorm van leukemie. ​ 

David Vansteenbrugge, algemeen directeur Kom op tegen Kanker: ‘Onderzoek naar de behandeling van zeldzame kankers is zo belangrijk, maar op nationaal niveau moeilijk op te zetten door het kleine aantal patiënten. Daarom investeren we in internationale projecten, samen met vier andere kankerorganisaties. Zo maken we beloftevol onderzoek mogelijk. Want ook mensen met een zeldzame kanker verdienen de best mogelijke behandeling. Kom op tegen Kanker voorziet 2 miljoen euro voor de deelname van Belgische onderzoeksinstellingen, zodat ook in ons land meer patiënten kunnen deelnemen studies naar zeldzame kankers.’ 

Betere overlevingskansen voor jongeren met een zeldzame botkanker 

Osteosarcoom is een zeldzame botkanker die vooral bij adolescenten en jongvolwassenen voorkomt. Ongeveer 40 % van de patiënten overlijdt binnen de 5 jaar. De behandeling voor deze kanker is niet meer verbeterd sinds de jaren 80. Als patiënten hervallen, gebeurt dat meestal in het eerste jaar na het einde van de chemotherapie. Deze studie gaat na of het toedienen van Cabozantinib als onderhoudsbehandeling herval kan voorkomen. Patiënten vanaf 2 jaar oud kunnen deelnemen, er is geen maximumleeftijd. Het effect van het medicijn en de eventuele bijwerkingen worden tegen elkaar afgewogen, zodat de onderzoekers kunnen bepalen of Cabozantinib standaard opgenomen moet worden in de behandeling. 

Immuuntherapie voor een betere overleving en minder bijwerkingen bij baby’s met leukemie 

Baby’s jonger dan 1 jaar die de diagnose krijgen van een bepaald subtype acute lymfatische leukemie hebben een slechte prognose met conventionele chemotherapie. Onlangs werd bij 30 van deze patiëntjes een klein onderzoek uitgevoerd. Daarin werd getest of het veilig is om immuuntherapie (Blinatumomab) toe te voegen aan de behandeling met chemotherapie. Het resultaat was positief. Omdat de therapie erg doelgericht is, zijn er minder bijwerkingen dan bij chemotherapie. Nu zal deze behandelingsoptie op grotere schaal getest worden, zodat er voldoende inzicht verworven wordt over het effect en de bijwerkingen van deze behandeling. 

Toegankelijkheid van beloftevolle CAR-T celtherapie bij volwassenen met leukemie vergroten 

Acute lymfatische leukemie is een type bloedkanker met een slechte prognose bij volwassenen. 75 % van de patiënten boven de 50 jaar overlijdt binnen de 5 jaar na de diagnose. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat CAR-T celtherapie een succesvolle behandeling is voor deze kanker. Het is een vorm van immuuntherapie die het immuunsysteem een boost geeft, waardoor het zelf de kankercellen aanvalt en vernietigt. Helaas is deze therapie vanuit de farmaceutische industrie erg duur en daardoor voor veel patiënten niet toegankelijk. In Spanje werd deze celtherapie wel al academisch ontwikkeld en goedgekeurd voor patiënten ouder dan 25 jaar. Om patiënten ook in de rest van Europa toegang te geven tot deze therapie, is er extra data nodig over de effectiviteit ervan. Daarom zal er nu een studie lopen in Spanje, Frankrijk, België, Oostenrijk en Nederland. ​ 

Patiënten betrokken bij keuze van projecten 

Voor de evaluatie van de projectaanvragen werden twee selectiecommissies opgericht: een internationale expertencommissie en een internationale patiëntencommissie. Op voorstel van Kom op tegen Kanker hebben de organisaties samen beslist om patiënten te betrekken bij de beoordeling van de projecten. Hun evaluatie telde voor 30 % mee bij de finale beoordeling. ​ 

Kom op tegen Kanker is al jarenlang een voortrekker op het gebied van patiëntenparticipatie bij de toekenning van financiering aan onderzoek. De samenwerking tussen de experten- en patiëntencommissies garandeert namelijk dat de projecten wetenschappelijk van hoge kwaliteit zijn en zo snel mogelijk een meerwaarde opleveren voor mensen die kanker hebben of hebben gehad. ​ 

64 beurzen en toelagen

Naast de 3 internationale studies, krijgen ook 61 nationale projecten financiële steun van Kom op tegen Kanker. In totaal investeert de organisatie 20.522.681 euro in 64 projecten en initiatieven voor een betere kankerbehandeling, kankerzorg en kankerpreventie. De onderzoekstoelagen en beurzen worden maandag 22 januari toegekend in de Ancienne Belgique in Brussel. De laureaten krijgen er officieel hun oorkondes. 


Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Karen Vandenplas

Pers- en communicatiemanager, Kom op tegen Kanker

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker is een niet-gouvernementele organisatie die opkomt voor het recht van patiënten op de beste behandeling en zorg, en het recht van mensen op een gezonde leefomgeving. Ze doet dat door zorgprojecten op te zetten of financieel te ondersteunen, steun aan wetenschappelijk onderzoek, beleidsbeïnvloeding en informatie en preventie. Het geld om deze activiteiten op te zetten en te ondersteunen, komt van giften, acties en legaten.

Neem contact op met