Digitalisering van de zorg onder de loep: Kom op tegen Kanker vraagt patiënten om hun ervaringen te delen

Digitalisering van de zorg onder de loep: Kom op tegen Kanker vraagt patiënten om hun ervaringen te delen

Organisatie verzamelt getuigenissen via komoptegenkanker.be/deeljouwervaring en 0800 35 445

Brussel, 5 juni 2023 – Kom op tegen Kanker roept patiënten op om hun ervaringen met de digitalisering van de zorg te delen. Dat kan (anoniem), zowel via komoptegenkanker.be/deeljouwervaring als via de Kankerlijn op het gratis nummer 0800 35 445. Met de bevraging wil Kom op tegen Kanker de mogelijkheden en valkuilen van de digitalisering in de zorg in kaart brengen en op basis daarvan beleidsaanbevelingen formuleren die voor elke patiënt de beste zorg garanderen.  

 Impact van digitalisering 

De digitalisering van de zorg, of zorg waarbij het internet steeds meer komt kijken, heeft een impact op verschillende aspecten, bijv. de toegankelijkheid van de zorg(instellingen), communicatie met de arts, opvolging van de patiënt ... 

Toegankelijkheid 

Een afspraak maken bij de dokter, het ziekenfonds of het OCMW, aanmelden in het ziekenhuis, terugbetalingen aanvragen … steeds vaker moeten patiënten dat doen met hun computer, gsm of elektronische identiteitskaart. Voor sommigen, zoals Johan is dat handig en eenvoudig. 

Johan: ‘Afspraken maken bij de dokter, mijn statuut bij het ziekenfonds raadplegen, documenten aanvragen … ik doe het allemaal digitaal. Bij eventuele problemen kan ik nog steeds telefonisch contact opnemen. Voor mij werkt dat prima zo.’ 

Maar niet iedereen kan met deze digitale ontwikkelingen overweg. Uit cijfers van Statbel blijkt namelijk dat 46 % van de Vlamingen tussen 16 en 74 jaar de nodige digitale basisvaardigheden mist om online informatie op te zoeken en te controleren, online te communiceren of om te gaan met computers en elektronische apparaten. Een te drastische overstap naar digitalisering brengt dus mogelijk de toegankelijkheid van de zorg in het gedrang. 

Digitale zorg 

Anderzijds wordt de zorg zelf steeds meer digitaal. Zo kunnen consultaties bijv. ook via videobellen plaatsvinden, gebeurt diagnosestelling soms al online en wordt de behandeling van patiënten opgevolgd via apps.  

Johan: 'Ik gebruik de apps niet enkel voor mijn administratie, maar ook voor de opvolging van mijn medicatieschema, voorschriften en medisch dossier. Zo heb ik alle informatie steeds bij de hand en is het erg makkelijk om mijn behandeling op te volgen.’  

Toch is het belangrijk om aandacht te hebben voor de psychologische impact van deze apps en websites. Sarah ontdekte bijv. dat medische informatie zelf kunnen raadplegen ook nadelen heeft. Zeker als het gaat om resultaten van onderzoeken die de patiënt nog niet met de arts kon bespreken. 

Sarah: ‘Op een vrijdagavond, toen ik alleen thuis was, las ik online de resultaten van een scan van mijn borstkas. Toen ik de moeilijke woorden uit het verslag opzocht, kwam ik op webpagina’s gelinkt aan longkanker terecht. Via de praktijk van mijn huisarts kon ik de week erna bij de longspecialist terecht. Uiteindelijk bleek dat ik een tumor in mijn zwezerik had. Ik heb daarna nooit meer verslagen van onderzoeken en scans durven bekijken voordat de dokter ze met mij besproken had.’ 

Beleidsaanbevelingen met oog op de beste zorg voor iedereen 

Kom op tegen Kanker wil met de bevraging de voor- en nadelen van de digitalisering in de zorg in kaart brengen.  

Els Meerbergen, expert kankerzorg bij Kom op tegen Kanker: ‘We willen zoveel mogelijk ervaringen van patiënten met de digitalisering van de zorg verzamelen, zowel positieve als negatieve. Alleen zo krijgen we een goed zicht op de mogelijkheden en valkuilen. Ook in een wereld die steeds meer digitaal wordt, hebben alle patiënten recht op de beste zorg. Dankzij de getuigenissen kunnen we concrete beleidsaanbevelingen formuleren om de voordelen van de digitalisering nog meer te benutten en de pijnpunten zoveel mogelijk weg te werken.’ 

Kankerpatiënten en mensen met een andere ernstige aandoening kunnen hun ervaringen (anoniem) delen via komoptegenkanker.be/deeljouwervaring als via de Kankerlijn op het gratis nummer 0800 35 445. 


Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Karen Vandenplas Pers- en communicatiemanager, Kom op tegen Kanker
Over Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker is een niet-gouvernementele organisatie die opkomt voor het recht van patiënten op de beste behandeling en zorg, en het recht van mensen op een gezonde leefomgeving. Ze doet dat door zorgprojecten op te zetten of financieel te ondersteunen, steun aan wetenschappelijk onderzoek, beleidsbeïnvloeding en informatie en preventie. Het geld om deze activiteiten op te zetten en te ondersteunen, komt van giften, acties en legaten.

Kom op tegen Kanker
Koningsstraat 217, Brussel, 1210 BE