De Koning viert mee 30 jaar Kom op tegen Kanker

- ontmoetingen met (ex-)patiënten en vrijwilligers, focus op baanbrekend kankeronderzoek dat de organisatie financiert, aandacht voor re-integratie -

Edegem, 3 mei 2019 - Kom op tegen Kanker ontving vanochtend Zijne Majesteit de Koning ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de organisatie, die dat samen viert met Eén. Het bezoek vond plaats in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. De Koning ontmoette er (ex-)kankerpatiënten en vrijwilligers en woonde een werkvergadering bij. Zijn aandacht ging uit naar het baanbrekend kankeronderzoek dat de organisatie financiert, de rol van de patiëntencommissie in die financiering en de terugkeer van kankerpatiënten naar de arbeidsmarkt. Marc Michils: ‘Het is voor onze organisatie een hele eer om de Koning te mogen ontvangen. Zijn bezoek is een hart onder de riem voor iedereen die ons steunt en moedigt ons aan om onze droom te blijven nastreven: een wereld waarin we geen geliefden meer verliezen aan kanker.’ 

30 jaar Kom op tegen Kanker: de Koning op bezoek

Kom op tegen Kanker nodigde Zijne Majesteit de Koning vandaag uit in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) ter ere van de 30ste verjaardag van de organisatie. Hij werd er ontvangen door Marc Michils en Jacques De Grève, algemeen directeur ​ en ondervoorzitter van Kom op tegen Kanker, tezamen met de gouverneur van de provincie Antwerpen, Cathy Berx, de burgemeester van Edegem, Koen Metsu en de gedelegeerd bestuurder van het UZA, Johnny Van der Straeten. Ook de partners van het eerste uur waren aanwezig: Eén met netmanager Olivier Goris, Kathy Lindekens, oprichter Kom op tegen Kanker en Frank Deboosere, campagneleider Kom op tegen Kanker; en KBC met CEO Daniel Falque en mede-oprichter van Kom op tegen Kanker Piet Jaspaert.

Het bezoek startte met een liveoptreden van Sarah Bettens, Paul Michiels en Niels Destadsbader. Zij brachten onder begeleiding van Miguel Wiels het lied Door jou, dat Eén en Kom op tegen Kanker op 13 april lanceerden om iedereen te bedanken die zich in de loop van de voorbije 30 jaar heeft ingezet. Voor het optreden omarmde de Koning nog de knuffelbeer, die onderdeel is van de campagne ’30 jaar Kom op tegen Kanker’ . De beer zal de komende dagen knuffels uitdelen aan iedereen die Kom op tegen Kanker in zijn strijd tegen kanker steunt of heeft gesteund.

Daarna maakte zijne Majesteit de Koning kennis met enkele actievoerders en de leden van de biomedische patiëntencommissie. Hij sprak met hen over hun drijfveren om zich vrijwillig in te zetten voor Kom op tegen Kanker.

Hij ontmoette ook enkele (ex-)kankerpatiënten die deelnamen aan een onderzoek van prof. dr. Zwi Berneman. De professor lichtte zijn onderzoek toe op een werkvergadering waaraan de Koning deelnam. Zijne Majesteit kreeg er ook uitleg over de rol van de biomedische patiëntencommissie bij de toekenning van financiering aan onderzoek en over het re-integratieproject Rentree dat door Kom op tegen Kanker wordt gefinancierd.

Steun aan baanbrekend biomedisch onderzoek: op een dag zullen we kanker verslaan

Kom op tegen Kanker besteedt veel aandacht en middelen aan de financiering van baanbrekend biomedisch onderzoek. Zo ging er vorig jaar bijna 16 miljoen euro naar beloftevol Vlaams kankeronderzoek en innoverende zorgprojecten.

Het onderzoek van prof. dr. Zwi Berneman naar een nieuwe vorm van immuuntherapie is een van de onderzoeken die al enkele jaren financiële steun krijgt van Kom op tegen Kanker. Bekijk  de getuigenis van Frank Bal, die deelnam aan de studie.

Dankzij de financiële steun van Kom op tegen Kanker en de inzet van Vlaanderens getalenteerde onderzoekers overleven steeds meer mensen kanker. In België zijn dat er al ruim een kwart miljoen. Marc Michils: ‘De betere overlevingskansen zijn een stap in de goede richting, maar investeringen in kankeronderzoek blijven nodig. Hoewel er steeds meer mensen overleven, sterft immers nog steeds een op de drie Vlamingen getroffen door kanker.’

Biomedische patiëntencommissie: belang van patiënten in toekennen financiering

Kom op tegen Kanker ontvangt jaarlijks tientallen aanvragen voor onderzoeksfinanciering. Een commissie van nationale en internationale experts toetst de kwaliteit, haalbaarheid en relevantie van de voorstellen. Zij doet dat niet alleen.

Marc Michils: ‘Kom op tegen Kanker hecht veel belang aan de ervaringsdeskundigheid van (ex-)patiënten en hun naasten. Zij kunnen beter dan wie ook inschatten of een onderzoek beantwoordt aan de noden van kankerpatiënten. De biomedische patiëntencommissie beslist daarom al sinds 2016 mee welk kankeronderzoek onze financiering krijgt.’

Kom op tegen Kanker is hierin uniek in België. De samenwerking tussen de experten en patiënten garandeert dat de projecten wetenschappelijk van hoge kwaliteit zijn en zo snel mogelijk een meerwaarde opleveren voor kankerpatiënten.

Rentree: begeleiding kankerpatiënten bij werkhervatting

Kanker heeft een grote impact op het leven van kankerpatiënten en hun naasten. Kom op tegen Kanker zorgt al jaren voor de nodige ondersteuning via onder andere zorgvrijwilligers in de ziekenhuizen, lotgenotengroepen, inloophuizen en aangepaste activiteiten zoals het vakantiekamp voor kinderen met kanker of de ontmoetingsdagen voor jongeren. De komende jaren ligt de uitdaging in het aanbieden van een kwaliteitsvol leven aan de steeds groter wordende groep kankeroverlevers.

Kom op tegen Kanker investeert daarom in het initiatief Rentree, een gratis begeleidingstraject op maat van (ex-)kankerpatiënten die vragen hebben rond werk of die ondersteuning nodig hebben. Marc Michils: ‘Weer aan het werk gaan is voor veel kankerpatiënten een belangrijke stap om hun leven opnieuw op te pakken. Alleen is het vaak geen evidentie. Door de behandeling kampen ze met vermoeidheid, angst of concentratieproblemen. Er is dan nood aan een intensievere begeleiding als ze weer aan de slag willen. Rentree helpt hen om toch die stap naar werk te kunnen zetten.’


Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Karen Vandenplas

Pers- en communicatiemanager, Kom op tegen Kanker

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker is een niet-gouvernementele organisatie die opkomt voor het recht van patiënten op de beste behandeling en zorg, en het recht van mensen op een gezonde leefomgeving. Ze doet dat door zorgprojecten op te zetten of financieel te ondersteunen, steun aan wetenschappelijk onderzoek, beleidsbeïnvloeding en informatie en preventie. Het geld om deze activiteiten op te zetten en te ondersteunen, komt van giften, acties en legaten.

Contact