Breid recht om vergeten te worden uit

Kom op tegen Kanker vraagt om basisrechten te respecteren

‘Het lukte me vijf jaar nadat ik genezen was nog steeds niet om een verzekering gewaarborgd inkomen af te sluiten. Ik ben niet kunnen beginnen als zelfstandige’, getuigt Maarten Vernaillen, een van de 123 (ex-)kankerpatiënten in het nieuwste onderzoek van Kom op tegen Kanker. Daaruit blijkt dat (ex-)kankerpatiënten nog steeds erg veel problemen ondervinden met het afsluiten van een verzekering of om via die verzekering voldoende financiële bescherming te krijgen. Kom op tegen Kanker pleit er dan ook voor het recht om vergeten te worden uit te breiden.

Het recht om vergeten te worden geldt momenteel enkel voor wie een schuldsaldoverzekering aanvraagt tien jaar na het einde van een succesvolle kankerbehandeling. Verzekeraars worden daardoor bij wet verboden om nog rekening te houden met die ziekte.

Kom op tegen Kanker riep mensen met kanker en hun naasten verleden jaar op om hun ervaringen met verzekeringen te delen. Uit het onderzoeksrapport dat de organisatie vandaag publiceert, blijkt dat een vijfde (22 %) van alle (ex-)kankerpatiënten die getuigden, problemen meldt met de verzekering gewaarborgd inkomen. Bij een reisverzekering ervaart 7 % moeilijkheden. Een hospitalisatieverzekering is voor een derde (31 %) van de bevraagden een probleem. Opvallend, 28 % van de bevraagde ex-kankerpatiënten ervaart problemen met meer dan een verzekering. Ook een schuldsaldoverzekering blijft moeilijk toegankelijk. Dat geeft 66 % van de getuigen aan.

Kom op tegen Kanker stelt daarom voor het recht om vergeten te worden uit te breiden naar andere verzekeringen dan de schuldsaldoverzekering. Daarnaast moeten de huidige termijnen bij die schuldsaldoverzekering verder ingekort worden. Voor sommige kankersoorten geldt nu al een kortere termijn dan tien jaar. Deze verkorte termijnen moeten uitgebreid worden naar andere kankersoorten en moeten nog verder worden ingekort. Voor minderjarige kankerpatiënten zou bovendien - net zoals in Frankrijk, Luxemburg en binnenkort in Nederland - de algemene termijn van vijf jaar moeten gelden in plaats van de tien jaar waar ze nu tegen aankijken.

Onaanvaardbaar

‘Wie de pech heeft kanker (gehad) te hebben, mag daar financieel niet de dupe van worden’, aldus Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker. ‘In onze maatschappij zijn het recht op gezondheidszorg en behoorlijke huisvesting basisrechten. Het is onaanvaardbaar dat die rechten in het gedrang komen omdat je geen schuldsaldoverzekering of een degelijke hospitalisatieverzekering meer kan krijgen zodra je ernstig ziek bent (geweest).’

Het is ontzettend pijnlijk en onrechtvaardig dat wie ‘genezen verklaard’ wordt door z’n arts, dat voor verzekeraars vaak nog niet is. Zo getuigt ook Maarten Vernaillen:

‘Ik wou vijf jaar nadat ik genezen was, starten als zelfstandige. Ik klopte bij vijf verzekeraars aan, maar kreeg overal het deksel op de neus. Ik ben niet als zelfstandige kunnen beginnen. Zeven jaar later is het me eindelijk gelukt. Ik betaal nu wel 6.300 euro per jaar voor deze verzekering. Een enorm bedrag, zeker voor een beginnende zelfstandige.’
‘Het is daarom belangrijk dat de overheid privéverzekeringen bijstuurt waar nodig en zelf ook haar verantwoordelijkheid neemt’, zegt Michils. ‘Kom op tegen Kanker pleit ervoor dat (ex-)kankerpatiënten vlotter toegang krijgen tot betaalbare verzekeringen en zo behoorlijk kunnen functioneren in onze maatschappij.’

Daarom heeft de organisatie 54 oplossingen klaar voor verschillende knelpunten. Zo stelt de ngo voor dat ereloonsupplementen moeten verdwijnen om hospitalisatie betaalbaar te houden. De hospitalisatieverzekering voor mensen met een kankerverleden biedt niet altijd de nodige dekking, waardoor de eigen kosten bij hospitalisatie hoog kunnen oplopen. Ook de ziekte-uitkeringen die nu vaak onder de armoedegrens zitten, moeten worden opgetrokken. Dat is zeker belangrijk voor mensen voor wie de verzekering gewaarborgd inkomen moeilijk toegankelijk is. Enkel zo heeft iemand met gezondheidsproblemen nog steeds een budget dat het toelaat om volwaardig deel te nemen aan de samenleving.

‘Onze aanbevelingen zijn aanmoedigingen om de inspanningen die in het verleden al gedaan zijn te versterken. Kom op tegen Kanker wil absoluut zijn steentje bijdragen om verzekeringen toegankelijker te maken. We nodigen verzekeraars en de overheid uit om samen werk te maken van een betere financiële bescherming voor (ex-)kankerpatiënten.’ ​

Lees alle aanbevelingen of de samenvatting.


Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Karen Vandenplas

Pers- en communicatiemanager, Kom op tegen Kanker

 


Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker is een niet-gouvernementele organisatie die opkomt voor het recht van patiënten op de beste behandeling en zorg, en het recht van mensen op een gezonde leefomgeving. Ze doet dat door zorgprojecten op te zetten of financieel te ondersteunen, steun aan wetenschappelijk onderzoek, beleidsbeïnvloeding en informatie en preventie. Het geld om deze activiteiten op te zetten en te ondersteunen, komt van giften, acties en legaten.

Contact